Valimisveerud: Kuidas edasi, Muhu vald? (2)

Täna võtavad meie “Valimisveergudes” sõna Muhus kandideerivate erakondade esindajad, vastates kolmele Saarte Hääle küsimusele:

1. Üks meie maakonna suuremaid probleeme on väljaränne. Kuidas saab teie omavalitsus turgutada ettevõtlust, et inimesed ei lahkuks ja neid isegi tagasi või mujalt juurde tuleks?

2. Millised on Muhu kolm suuremat probleemi ja kuidas neid lahendada?

3. Milline on teie hinnangul Saare maakonna optimaalne haldusjaotus? Kas haldusreform tuleks läbi viia vabatahtlikkuse alusel või riigi antud käsu korras?

 

Raido Liitmäe, Isamaa ja Res Publica Liit:

1. Omavalitsus saab olla ettevõtluse toetaja, suunaja ja läbirääkija – arendades ettevõtluskeskkonda vajaliku taristu (elekter, kiire internet, ühisveevärk, kanalisatsioon, teed) arendamise kaudu; omades selget ülevaadet oma territooriumil asuvatest võimalikest investoraladest ja ettevõtluspindadest ning neid aktiivselt turundades; tehes oma põhivara inventuuri ja nõudluse korral andes soodusrendile või müües põhiülesannete täitmiseks mittevajalikud kinnistud ja/või hooned ettevõtluse laiendamiseks.

2. 1) Madal sündimus ja vananev elanikkond. Sündimuse tõusu ja elanikkonna noorenemise poole aitavad liikuda ettevõtluse arendamine, soodsate elamispindade loomine ja elamisväärse keskkonna arendamine.

2) Elamispindade nappus. Esimene konkreetne samm on praeguse Muhu eakate hooldekodu järgmise aasta keskel vabanevate ruumide ümberehitamine elamispindadeks.

3) Konkurentsivõimeliste töökohtade nappus. Kui vahel, eriti suveperioodil, on Muhus isegi tööjõupuudus, siis üldiselt valitseb just tasuvate ja erispetsialiste vajavate töökohtade nappus. Palgad on üldiselt madalad ja tihti ei ole noortele pakkuda erialast tööd.

Hea näide on Muhu radariposti toimimine, kus tööd saavad vastava ala spetsialistid. Sellised töökohad loovad eelduse, et tulevikus asub ka mõni Muhu noor vastavat eriala õppima ja naaseb kodusaarele. Seega on saarele kindlasti kasulik võimalikult mitmekesine ettevõtlus ja motiveerivad töökohad omavalitsuse ja riigiasutustes.

3. Vaadates väljakujunenud elukorraldust, kolm kuni viis. Kolme omavalitsuse variandi puhul – Kuressaare, Saaremaa ja Muhu. Esimeses etapis pooldan vabatahtlikku ühinemist, siis on võimalikud ka teised variandid. Muhulased näevad Muhut eraldi omavalitsusena järgmistel põhjustel: ajalooline tugev kogukondlik taust; kohapeal olemasolevad esmatähtsad teenused; kauge asukoht (vägisi) maakonna ainukeseks tõmbekeskuseks kinnitatud Kuressaarest. Meil on normaalne investeerimisvõimekus, elanike tugev vastuseis ühinemisele, kartus, et muhulastele olulisi küsimusi ei saa enam otsustada muhulased ise jne.

 

Jaana Palu, Eesti Reformierakond:

1. Muhumaa on hea auraga koht – kes on ka omal ajal saarelt lahkunud, tavaliselt säilitavad tugevad sidemed ja tihti ka soovi tagasi pöörduda. Kindlasti on lahkumise peamine põhjus piisavat sissetulekut võimaldavate töökohtade puudumine. Samas on muhulased tegus rahvas. Suuri ettevõtteid küll ei ole, kuid laiemas pildis on kogu saar nagu üks tootmisettevõte – vähe leidub peresid, kus oma kätega midagi müügikõlbulikku ei tehta. Omavalitsus saab siin pakkuda tuge üksikisikule oma äritegevuse alustamiseks eelkõige nõustamise ja tegutsemiskohtade väljapakkumisega.

2. Kaks meie valla suuremat probleemi on vastukäivad – napib töökohti, samas ei leia tööandjad piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. Lahendus on omavalitsuse tugevam koostöö tööturuametiga ja valla sees aktiivsem suhtlus inimestega, kes ühel või teisel põhjusel on tööturult kõrvale jäänud. Sama teemaga haakub kolmas probleem, mis on ilmselt sarnane väga paljudes kohtades – alkoholi liigtarbimine. Lahendus on omavalitsuse suurem tähelepanu sellele, mis saab meie noortest, kui nad on põhikooli lõpetanud. Kui omavalitsuse noorsoole suunatud tegevuses on võetud ülesandeks pöörata aktiivselt tähelepanu 16–26-aastastele ja rakendada neid kogukonna igapäevaelus, siis on võimalus rajalt kõrvale astuda väiksem.

3. Mina isiklikult ei poolda ühtse Saaremaa ideed, kuid ilmselgelt on omavalitsusi praeguse rahvaarvu kohta liiga palju – aparaat sööb ära tulud ja arenguvõimalused. Arvestades nii territooriumi kui ka rahvaarvu, võiks omavalitsusüksusi Saare maakonnas olla maksimaalselt viis.

Kindlasti oleks ühinemiseks parim vabatahtlikkuse printsiip. Kahjuks on see ebatõenäoline, sest inimeste emotsioonidel on uskumatult suur jõud ja varem või hiljem viiakse haldusreform valitsuse tasandilt läbi niikuinii. Leian aga, et saarvaldadel, Muhu sealhulgas, peab endal jääma otsustamisõigus, kas jätkata iseseisva omavalitsusega või liituda mõne tugevamaga. Muhu vald on jätkusuutlik ja arenev, meil puudub vajadus majanduslikel põhjustel kellegagi kokku heita.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 407 korda, sh täna 1)