Lugeja küsib

Olen olnud kolm kuud järjest haiguslehel. Kas haiguslehel oldud aja eest arvestatakse mulle ka puhkusepäevi?

Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Pärnat:

Töölepingu seaduse § 68 lõike 2 alusel arvatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ka ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg). Samuti aeg, kui töötajate esindaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid, ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Teie haiguslehel oleku aeg annab õiguse puhkusele.

Lapsehoolduspuhkusel oldud aja eest ja kokkuleppel palgata puhkusel oldud aja eest töötaja põhipuhkust ei teeni. Ülejäänud puhkuste aeg (nt põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus jne) võetakse puhkuse arvestamisel arvesse.

Seadus lubab töölepingu pooltel leppida kokku ka muus ajas, mida nad kokkuleppeliselt arvestavad põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka. Näiteks ei ole seadusest tulenevalt tööandjal kohustust arvata põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka töötaja ajateenistuses oleku aeg, kuid töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et ka töötaja ajateenistuses oldud aeg loetakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 187 korda, sh täna 1)