Kuuel jahiseltsil on RMK-ga jahileping sõlmimata (2)

Saare maakonna 27 jahiühendusest sõlmis vastavalt uue jahiseaduse nõudele 1. oktoobriks riigimetsa majandamise keskusega (RMK) lepingu 21. Kuuest lepingu mittesõlminud jahiseltsist kaks lepingut ilmselt ei sõlmigi, nelja ühendusega käivad RMK-l läbirääkimised.

RMK Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave andmeil on leping sõlmimata Karja, Eikla, Kaali, Tornimäe, Üru ja Torgu jahiseltsil.

“Torgus on selle põhjuseks, et seal pole keskkonnaamet veel määranud jahirentnikku. Üru, Kaali ja Tornimäe jahiseltsiga läbirääkimised käivad. Karja ja Eikla on aga kõige kindlamalt öelnud, et nemad lepingut sõlmida ei soovi, kuna jahipidamiseks on neil riigimaad suhteliselt vähe.”

Trave lisas, et ehkki 1. oktoober oli lepingu sõlmimise tähtaeg, püütakse käesoleva kuu jooksul kokkulepped jahiseltsidega ikkagi saavutada. “Kui seda ei juhtu, läheb novembrist jahiseltsile teele kiri, et RMK maadel nad edaspidi jahti pidada ei saa,” selgitas Trave.

Vastavalt 4 kuud tagasi kehtima hakanud uuele jahiseadusele peab maaomaniku ja jahipiirkonna kasutajate vahel olema sõlmitud leping, millega fikseeritakse maaomaniku tingimused tema maaomandi jahinduslikul kasutamisel. Leping annab jahipiirkonna kasutajale õiguse pidada riigimetsas jahti suur- ja väikeulukitele, teostada ulukihoolet ja püstitada jahindusrajatisi.

Leping eramaaomaniku ja jahiseltsi vahel ei ole Marko Trave sõnul küll kohustuslik, samas tagab ühenduse tegevusele kindlustatuse. “Jahiseaduses on ju ka see punkt, et kui üle viiekümne protsendi maaomanikke avaldab soovi jahirentnik välja vahetada, on see võimalik,” põhjendas Trave lepingu vajalikkust.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 645 korda, sh täna 1)