Tulekustutite kontroll tuleks usaldada spetsialisti hoolde (7)

Tulekustuti kontroll ei seisne üksnes selle kummihaamriga kopsimises, sest ainult koputamine ei näita, kas kustuti tulekahju korral ka töökorras on.

2010. aasta septembris jõustunud tuleohutuse seaduse kohaselt ei pea tulekustuti kontrolli tegijal olema eraldi registreeringut majandustegevuse registris, samuti ei ole vajalik lepinguline suhe vastutava spetsialistiga.

See tähendab, et seadusandja on pidanud tulekustuti kontrolli lihtsaks protseduuriks, mille läbiviimine ei eelda kõrgeid erialaseid teadmisi ja vastavate töövahendite olemasolu.

Seega võib tulekustuti kontrolli läbi viia iga isik, järgides siseministri määruse “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” sätestatud nõudeid:
1) pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
2) päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
3) tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil);
4) süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
5) pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
6) vooliku kontrollimine;
7) kere väline vaatlus;
8) tulekustuti vastavuse kontrollimine eelpool nimetatud määruse paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
9) tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

Seega on reeglistik, mida tulekustuti kontrollija peab järgima, üsna täpselt paika pandud ja kuigi pealtnäha tundub asi lihtne, siis päris nii see ei ole.

Tulekustuti vajab hooldamist vastavalt vajadusele ja kindlasti iga kasutamiskorra järel, kuid mitte harvem, kui tootja on ette näinud. Kui tootja ei ole hoolduse sagedust ette näinud, siis hooldatakse vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel (sellise sagedusega hooldatakse ka kõige rohkem levinud pulberkustuteid).

Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga, millisele märgitakse ka järgmise hooldamise aasta ja kuu. Tulekustuti kontrollija peab hoolduslipikule märgitud info kindlasti üle vaatama.

Minu eesmärk ei ole üles kutsuda ise tulekustuti kontrolli tegema, vaid vastupidi, arvan, et tulekustuti on igati vajalik abivahend, mille töökorras oleku tagamine jätke võimalusel erialaspetsialistide pärusmaaks.

Jaak Jaanso
Päästeameti Lääne päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 277 korda, sh täna 1)