Meite pärand ep kao kuskile

Selle pärandiga rallitamine oo siis nüid ühelpool. Neh, mitte Muhumoa pial üksi vaid terves vabariikis. Muhu olligid oln kõege viimane peatuspaik. Rahvast olli kokku tuln rohkem, kut oleks ossan arvatagid. Ja seda tarkust, mis sial sellepääva kuulda-nähe sai, seda olli ikka üksjägu.

Esinejaid ja sõnavõtjuid olli ikka juba lasteaa lastest soadik. Ja kui juba nii pisissed muhulased ennassimi sõnna kohale aasid, siis oo lootus suur, et meite pärand ep kao kuskile. Selle pärandiga oogid nõuke asi, et selle veartuseni piab ikka igaüks ise jõudma. Neh, Mihkel riakis tõejuttu – noored inimesed ep oska änam vikatiga niita. Aga ma jähi kohe mõtlema, et ärgu siis paergu ossaku. Aga mis ta põle ikka nõuke lugu, et ühel pääval tulavad, et ole ea ja õpeta. Sest akkab kangeste kahu, et üks iidne tüö muidu ilmast-moast ää kaob tükkis. Ja siis oo ea, et oo viel nõuksi inimesi, kis oskavad omad tarkused edasi päranda.

Ja kui vanadest laste mängidest juttu olli, siis ma mõtlesi jälle, et, neh, nüüdse-aa lapsed vahtivad ühtejooni nende vade arvutite taga ja paljast paugutavad ja tulistavad. Aga ometiks ma ole selle omas koduskid ää näin, et kui ikka karikond massakaid kokku soab, siis tuletatse ikka meele nõuksed mängid koa, kut “Uka-uka, mina prii” ja “Mädamuna”, mis oo ju koa juba mitu inimpõlve vanad. Ja nõnnasammati oo just iga asjaga. Ühel õndsal pääval tuleb meele ja siis oo kangeste ea, kui mõni oskaja oo, kis õpetab.

Ja piale pärandiralli olli mineva nädali üks ralli viel Muhumoa pial. Neh, üks Viiraküla juurikatega tüdrik oo nüid sui läbi sii vihtun muhulastest vilma tiha. Ühtekokku tulle neid kolm tükki.

Et mis filmid nõuksed oo? Ikka muhulastest ja sellest, mismoodi sii soare pial elatse, iseoma ää õpitud ja esivanamate kääst soadud tarkustega. Esimene vilm akate nüid valmis soama.

Ja lõpetuseks natukse söömajuttu koa. Üks nõuke tiadaandmine oo, et tuleva esmasbe, seitsmendal oktoobril kellu poole kuiest oo Hellamaa roamatukogu kutsun külakeskuse saali esinema tervisenõustaja Marika Blossfeldti, kis riagib tervislikust söömisest ja tudvustab oma roamatud “Looduslik toit. Täisväärtuslik elu”.

Kis ikka muistsete tarkuste ja omatehtud söömaraamiga sina pial oo, nee elavad edasi.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 131 korda, sh täna 1)