Ministeerium: Lümanda rikkus head valitsemistava (33)

Siseministeeriumi hinnangul rikkus Lümanda vallavalitsus head valitsemistava, kui ei teinud olulise otsuse, PRIA vastu kohtusse minemise kohta märget vallavalitsuse istungi protokolli.

Lümanda vald ja PRIA vaidlevad Atla sadama uuendamise maksumuse ja tehtud tööde mahu üle. PRIA nõuab vallalt tagasi ligi 40 000 eurot ja lisaks kavatseb väljamaksetest kinni pidada veel 9200 eurot.

Ehkki esialgu arutas võimalikku kohtusse pöördumist Lümanda vallavolikogu, võttis vastava otsuse 13. septembril vastu vallavalitsus. Samas tuli see üllatusena isegi vallavolinikele, sest vallavalitsus jättis märke otsuse kohta 13. septembri istungi protokolli tegemata. Vallavanem Jaanika Tiitson põhjendas seda unustamisega.

Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks ütles eile, et Lümanda vallal puudub protokollide menetlemise kord, mis peaks olema määratletud kas põhimääruses või asjaajamiskorras.

“Ka peavad istungite protokollid olema kättesaadavad igaühele, välja arvatud nendes olevad andmed, mille väljastamine on seadusega piiratud või mis on mõeldud valla või linna ametiasutuste siseseks kasutamiseks,” teatas Viks.

Ta märkis, et olemasoleva informatsiooni kohaselt on tegemist ebakompetentsusega asjaajamis- ja menetluskorra loomisel.

“Seda ei saa aga käsitleda võltsimisena karistusseadustiku tähenduses,” pareeris ta eilse Saarte Hääle uudise juures avaldatud veebikommentaari väidet. “Karistusseadustiku järgi on seadusevastane dokumendi võltsimine,
mille alusel keegi saab juurde õigusi või vabaneb kohustustest. Vallavalitsuse koosoleku protokolli puhul me sellist võimalust aga ei näe. Antud olukorra kohta võib öelda, et omavalitsus rikkus head valitsemistava.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 613 korda, sh täna 1)