Rallipäe ja laadapäe

Sügise võib ju käe olla ja ilmad vilud koa, aga ega sellel, kis ennast vähä liiguta viisib, ikka vilu ep akka. Muhu soare pial soab ennassimi liiguta igaspool ja mitud moodi. Neh, lehekahutis oo varsi puude otsast moas, soab riisumisega soja naha vahele. Või siis võib näituseks akata köima iga kessiku õhta aeroobikad tegemas. Kellu seitsmest ja Liiva spordiallis. Soab kondid pehmeks ja nahavahe sojaks.

Riede 27-ndal, kellu kolmest jõvab Muhuse Liiva kirikumõisa või siis, neh, pasturaati, pärandiralli. Puhta tuimuidu soab sest osa võtta. Või neh, raha ep küsita. Niipaljukest piab vaeva nägema, et ise katsuda kohale tulla, aga kui palju sialt vastu soaja oo, seda ep oska paergu viel mitte arvatagid.

Kellu kolmest kukutse esteks suppi süöma. Neh, rallitamine akkab omingu Pöidelt pihta ja nee, kis Soaremaalt tulavad, oo kindlaste juba ühna nälgas koa seks aaks. Ja siis soab voadata meite soare uste ja akete näitust. Poole neljast tulavad tervitama lasteaalapsed ja koolilapsed ja vallavanam koa.

Kümmekonna minutid enne nelja soab kuulda Mihkli juttusid muhulaste vikatist ja vikatiga niitmisest ja Inna juttu pärandikoolist. Pärast soab targemaks uiemate ja vanamate laste mängide kohja pialt ja Heiki Pärdi riagib Muhu ehituspärandist. Viimaseks soab jutujärje oma kätte Linnusse Laasu Ivo, kis oo nimetat pärandisaadikuks ja kis riagib, kuidasmoodi muhulased võiksid oma elusid ja ma`asid oida. Enne veerand seitset, arvatse, et rallitamine soab läbi. Juu see näeb.

Laupa, 28-nda omingust kellu ühessast akatse Liival meierei õue pial jälle mihklibe laata pidama. Kõiki oodetse müima ja ostma. Nee, kis tahtvad midagid müia, andku omast Annelile televonni piale tiada – 50 37 404. Üle müimalettide oo olemas rohevahetamise koht ja loterii koa.

Ja nõnna kut sii juba sügiseti oo moeks soan, tihasse laada aegas mõni põnev toidukonkurss koa. Sedakorda oodetse õunatoitusid. Ää jagatud oo kaks erinevad ruppi: soolased ja magusad. Omad õunatoidud tuleks toimeta Liivale käsitüöpoodi kõige iljem laadapääva ominguks. Olge aga nobed nüid kietma ja küpsetama, sest kõikse paramad soavad auinna koa!

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 296 korda, sh täna 1)