Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Toomas Kasemaa kaebust Saarte Hääles 11. mail ilmunud artikli “Kasemaa protest lükkas kopteriplatsi valmimise määramata ajaks edasi” ja sama päeva juhtkirja “Kopteriplats libiseb käest” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel ja juhtkiri räägivad sellest, et Kuressaare haigla juurde rajatava kopteriplatsi valmimine lükkub edasi, kuna detailplaneeringule on oma vastuväited esitanud endine Saare maavanem Toomas Kasemaa, kes lehe väitel omab läheduses kinnisvara. Artiklis on viide, et Saarte Hääl kajastas Toomas Kasemaa seisukohti nädal varem.

Toomas Kasemaa kaebas pressinõukogule, et ajakirjanik ei küsinud temalt kommentaari detailplaneeringu kohta ja seepärast on tema seisukohti refereeritud ühekülgselt ja vääralt. Kaebaja leidis, et tegemist on konflikti sisaldava materjaliga, mistõttu oleks leht pidanud ka talle sõna andma. Samuti leidis Toomas Kasemaa, et planeeringuvaidlust ei ole kajastatud proportsionaalselt ja faktidel põhinevalt. Kaebaja pidas eksitavaks ka mõlemat pealkirja. Lisaks leidis kaebaja, et pildivalik on tehtud süüdimõistev, st kasutatud on pilti, millel ta on tumedate prillidega. Kaebaja ei olnud rahul ka sellega, et leht ei pakkunud talle võimalust vastulauseks.

Saarte Hääl vastas pressinõukogule, et antud teemat on Saarte Hääl varem põhjalikult kajastanud ja artikli näol oli tegemist Kuressaare linnaarhitekti kui planeeringut läbiviiva ametniku seisukohtadega Toomas Kasemaa ametlikult esitatud vastuväidete suhtes. Toomas Kasemaa vastuväidete kajastus ilmus 7. juunil.

Juhtkirja näol on tegemist toimetuse arvamusega. Leht lisas, et Toomas Kasemaa arvamusartiklid samal teemal ilmusid Saarte Hääles 28. märtsil ja 28. juunil. Leht märkis, et ei ole keeldunud arvamusartikli või vastulause avaldamisest, kui keegi on seda soovinud. Lehe kinnitusel artikli juures paberlehes pilti ei ilmunud ja veebis oleva pildi oli valinud tehniline töötaja, kes artikli sisuga kursis ei olnud. Leht ei nõustu, et ainuüksi pilt tekitas Toomas Kasemaale süüdimõistva oreooli.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis kajastatud ka Toomas Kasemaa seisukohad detailplaneeringu osas. Artiklis ei esita linnaarhitekt Kasemaale süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Lehe juhtkiri on toimetuse seisukoht, mis tugineb sama päeva artiklile ja milles ei esitata Toomas Kasemaale süüdistusi.

Pressinõukogu ei pea artikli ja juhtkirja pealkirja eksitavaiks, sest need on vastavuses sisuga.

Lisaks leiab pressinõukogu, et Toomas Kasemaa on antud teemal Saarte Hääles piisavas mahus sõna saanud.

Eve Rohtla
Pressinõukogu esimees

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 303 korda, sh täna 1)