Repliik: Jõudu keelelise lohakuse vastu astumisel! (3)

Loodan, et minu arvamuslugu “Jätkem jätk(ut)amine!” (SH, 13.09) aitas veidikenegi kaasa, ärgitamaks üldist huvi eesti keele vastu. Ainult huvi pinnalt võrsub tahe kasutada emakeelt paremini ja teadlikumalt. 

Lugesin huviga arvamusavaldusi oma artikli kohta Saarte Hääle veebileheküljel.

Hiiu-Karla sõnaviit jätkuga seonduvale liitsõnale “jätkusuutlik” ja pagari osutamine keelt rikastavale fraseologismile “Jätku leiba!” on tunnustust väärivad tähelepanekud. Igal sõnal on keeles oma koht, selle kasutus oleneb inimese loomulikust keeletajust, mõtlemise ja väljendumise loogikast, põhilise eristamisest vähemtähtsast, stiilitunnetusest jne.

Volli ei taha mõista, mille vastu minu arvustuslugu oli suunatud. Kordan üle: olen võõrkeelemõjulise väljendusviisi igapäevaseks sisutühjaks stampharjumuseks juurdumise vastu. Meie oma keeles on ju tohutu palju võimalusi nii kõne- kui ka kirjakeeles loovaks ja isikupäraseks väljendumiseks.

Anonüümne Volli kapseldub kahjuks ainult “Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” (EKSS) märksõnadele “jätk”, “järg” ja “nädalavahetus”. EKSS on sõnavarakogumik, kus on sõnade enim levinud ehk põhitähenduse avamiseks kasutatud näitestikku, suures osas ilukirjanduslikke tekste. Ükski EKSS-i neljast “jätku” ja “järje” artiklist ei viita jätkusoovimise tavale: sellist liitsõna ega tüüplausungit “Head õhtu jätku!” seal ei ole.

Pealegi ei ole EKSS üldse normatiivne, keelekorralduslikke reegleid kehtestav teos (õigekeelsuse sõnaraamatu funktsioonides), vaid keele ja kirjanduse instituudi valduses oleva ca nelja miljoni sõnasedeli kartoteegi vorm.

Kokkuvõtteks: iga sõna üle võib iriseda, selle kallal urgitseda. Oskan seda minagi. Pealegi on filoloogil selleks palju rohkem võimalusi kui EKSS-ist tsitaate väljanoppival amatöörkriitikul. Aga olgu! Soovin hoopis, et spetsialistidel – keeleteadlastel, õpetajatel, toimetajatel ja teistel –, samuti kõikidel tõeliselt meie kaunist emakeelt armastavatel ja selle eest seisvatel kaaskodanikel jätkuks tahtmist ja kannatust vastu astuda tänapäeva kiires elurütmis pead tõstva keelelise lohakuse, ebatäpsuse ja labasuse ilmingutele.

Adik Sepp

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 236 korda, sh täna 1)