Muuseum akkab koa suid ää lõpetama (1)

Keskpäeva aegus oo ilm viimsel aal ikka veel nii soe, kut oleks alles kesksui. Üösseks neh veab vähä vilumaks. Tuhlivõtu aegas olli küll nii pala, et omal köis koa mõte piast läbi – äkist oo vara viel. Äkist piaks tükkis rohima? Aga neh, varred ju pialt kuin. Siis oo ikka õige võtuaeg küll.

Sedakorda oo mool teitele palju-palju juttusid riaki Muhu muuseumist.

Esteks nende sui ääsoatmise pidust. Seda peetse laupa, neljateistmenda septembri õhta, Eemu veski all. Sõnna tuleb esinema meite oma soare noordepunt Maleva. Neh, kui ikka üks lõpetamise pidu oo, siis olgu ikka sedaviisi tehtud, et igase poole kuulda koa oleks – küll vesikoarde, küll maakoarde. Maleva piaks sõukse asjaga akkama soama küll. Pidu akkab pihta kümme minutid enne kahessat. Ja pileti innaks üteldi olavad üks euru. Pidu kohta oo muuseum ise ütlen, et umbest pool tundi soab kuulda rasked muusikad ja esitatse rahvusromantilisi laulusid.

Üks teene jutt oo viel, natusse muuseumi külje pialt, aga õigetõeste hoopistükkis ühe ülemoa nooriku mure. Made Uus, kis oo õppen Viljandi kulduuriakadeemias, tuleb riede ja laupa, siis 13-ndal ja 14-ndal, Muhu muuseumi. Taa oo tulisema tark vanade kassukate kohja pialt. Tegi oma lõputüö koolis kassukatest ja nüid taal oo nõuke laan, et tahab nendest ühna roamatu välja anda.

Neh ja sellepärast ta siia tulebkid, et akkab vanu Muhu kassukaid üles joonistama. Aga nüid oo taal nõuke palve koa viel, et äkist oo Muhus kellelgid viel olemas mõni vana käsitsi õmmeldud lambanahkne või ülgenahkne kassukas. Taa tuleks teeks nendest koa pilta oma roamatu jäuks. Andke siis omast nobesti näituseks Muhu muuseumi tiada. Sialt soaks Made teite kondaktid kätte. Paergu jõvab viel.

Natusse ehituse kohja pialt koa. Uiele vanadekodule akkab katus piale soama. Täna peetse sarikapidu!

Seks aaks, kui ilmad viluks lähtvad, jõvab tüöjärg majase sisse. Neh, kui sa nüid ikka mõtled! Kevade põln ete nähe midagid viel. Üks kopsimine ja kolistamine köis kadakate vahel, aga nüid oo maja juba püsti. Köib ikka nobesti küll nüidsel aal sie ehituse tüö. Muidugist kui ikka oo õiged mehed, kis oo siia selle mõttega tuln, et nad selle maja valmis tahtvad ehita, mitte ep laterda niisamma. Nõnna kut sii ühed nelja voasta eest köisid ja koa omast arust sured kanged ehitusmehed ollid.

Vat sõuke meite elu ja olu sii paergu oo. Võtke eaks või pange pahaks, sie oo teite oma asi. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 190 korda, sh täna 1)