Lasteaia basseini vesi ei vastanud nõuetele

Terviseameti andmeil ei vastanud läinud aastal veekvaliteedi osas nõuetele üks Saare maakonna 17 basseinist – Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia oma.

Lasteaia basseini vesi ei vastanud nõuetele füüsikalis-keemiliste näitajate osas, selgub terviseameti koostatud kokkuvõttest ujulate ja basseinivee kvaliteedi kohta möödunud aastal.

“Kõikides teistes basseinides on olemas automaatne basseinitehnika, aga Tuulte Roosi lasteaia omas mitte,” selgitas terviseameti Lääne talituse Saaremaa esinduse inspektor Urve Raag. “Kuigi sealsel töötajal on suured kogemused, on automaatika kemikaalide doseerimisel tahes-tahtmata parem.”

Ehkki proovid on Raagi sõnul enamasti korras, on vahetevahel siiski ette tulnud, et need seda ei ole – vaba ja seotud kloori sisaldus vees ei vasta alati nõuetele.

“Meil ei saa automaatikat enne remonti kindlasti olema – see vajab ju ressursse,” tõdes Tuulte Roosi lasteaia juhataja. “Remonti on aga oodata alles 2017. aastal. Sinna on kahjuks tublisti aega.”

Mikrobioloogiliste näitajate osas nõuetele mittevastanud basseine Saare maakonnas mullu ei olnud.

Terviseameti koostatud kokkuvõttes on öeldud, et rohkem kui pooltes maakondades, nende seas ka Saare maakonnas, leidub paar basseini, mille puhul ei vastanud nõuetele proovivõtu sagedus.

“Johani spaa ei jaksa rahaliselt nii palju analüüse teha, kui nõuded ette näevad – kord kuus,” tõdes Urve Raag.

Raagi hinnangul on basseinide haldajad siiski üsna püüdlikud. “Kui midagi on, tehakse kordusanalüüs ja asi saab korda,” ütles Raag.

Kogu Eestis tegi terviseamet mullu järelevalvet 175 ujulale 290 basseiniga. Kooliujulaid oli nende seas 30, koolieelse lasteasutuse ujulaid 41, üldkasutatavaid 83 ja muid ujulaid – näiteks haiglates, sanatooriumides ja puhkeasutustes – 21.

290-st veekvaliteedi osas uuritud basseinist ei vastanud füüsikalis-keemiliste näitajate osas nõuetele 112 ehk 38,8%, mikrobioloogiliste näitajate osas 12 ehk 4,1 protsenti.

Võrreldes 2011. aastaga on vee kvaliteedi osas nõuetele vastavate basseinide arv suurenenud.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 756 korda, sh täna 1)