Lugeja küsib

Tahaksin koos sõbraga minna linna verd andma. Kas tööandja võib keelduda mind lubamast verd loovutama? Kas sel tööpäeval säilitatakse minu töötasu ka vereloovutamise ajal?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Tööandjal ei ole alust keeldumiseks, kui teavitate teda oma vastavast soovist mõistliku aja ette. Vereloovutajale ehk doonorile annab seadusliku võimaluse end töölt ära küsida vereseaduse (RT I 2005, 13, 63) § 7 lõike 3 punkt 5, mille kohaselt on doonoril õigus saada tööandjalt vaba aega vereloovutamiseks. Kui pikk see vaba aeg peaks olema, seadus ei sätesta. Eeldatakse ilmselt töölepingu poolte mõistlikku kokkulepet.

Mis puutub tööpäeval vereloovutamise aja eest töötasu säilitamisse, siis tööandja vereloovutamise aja eest töötajale töötasu maksma ega säilitama ei pea.

Nimelt ei ole seaduseandja vereloovutamise aega käsitlenud töölepingu seaduse (RT I 2009, 5, 35, edaspidi TLS) § 38 mõistes olukorrana, kus tööandja peaks maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tuleneval, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel.

Vereloovutamise aeg on üldjuhul ette planeeritav ehk eelnevalt kavandatud tegevus, mida ei saa käsitleda olukorrana, kus töötaja ei saa täita tööülesandeid temast endast tulenevate ettenägematute asjaolude tõttu.

Samas ei keela seadus tööandjat töötajale soodsamat kokkulepet kohaldamast ehk siis tööandja võib vastava pooltevahelise kokkuleppe kohaselt säilitada töötajale vereloovutamise aja eest kas töölepingujärgse töötasu või ka keskmise töötasu.

Vastavad kokkulepped oleks mõistlik fikseerida töölepingu lisana või siis pisut üldisemal kujul tööandja töökorralduse reeglites.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 180 korda, sh täna 1)