Laupaks sitked jalga ja erku kõrva (1)

Mineva nädali andis ühe üöse küll nõukest ilma, et mõni lõuapoolik siikantis arvas, et oleks võin mureta ilma rillita üöse kellu neljast õuepial lehte lugeda. Neh, nii valge olli masu küll, kui seda kanged kõueilma sii tegi.

Teese omingu põln seda valgust ete änam üht. Liivavahel olli paljast üks suur jämps. Ühedel põln lekrid, teestel põln vett, kolmandamatel mitte kumbagid ja neljandamatel mõlemaid natusse.

Tulemöllu olli üöse küll taevaparras täis, aga voata paugutamist olli napiste. Ja juu sie üks vähä valjem litakas midagi kuskil nii ukka põrutas, et poole lektrid ää võttis. Ja neid lagun lekriasju kuuldi pärast viel mitmel pääval ja mitmes kohtas oln olavad. Nüid oo elu jälle änamasti joone piale soadud ja katsub selle suvise rallimisega edasi minna.

Riede, kuieteistmenda omingu kellu kümnest avatse Liiva pastoraatis akete ja uste näitus. Sõnna oodetse paergu kangeste ekspunaatisid juure. Ja neh, ikka pisike jutt olgu koa juure kirjuta või riaki. Ikka igal asjal oo ju oma elu ja see oleks vägagid tarbline tiada. Neh, et kust perest ja mis uks või ake ja kis oo tein ja äkist oo veelgid midagid meenuta. Mis elgemaid mälestusi miele tuleb, nee pange aga puhas juure.

Ja ehkki näitus ise riede lahti tihase ja sõnna soab asju uurima ja voatama minna, ep tähenda sie mitte seda, et neid sõnna juure ep korjata. Korjatse ikka. 27. septembril oo laanis pasturaatis ää pidada Pärandiralli lõpetamine ja seks aaks piaks katsuma kõik asjad ikka üles panna sõnna. Nõnna et kis paergu viel nõnna kahevahel oo, et kas ta vana uks või ake ikka sünnib näituse piale, siis tulge riede omingu kellu kümnest asja uurima.

Laupa, seitsmeteistmes oo jälle nii tihe päe, et soa ända mitte augu pialegid. Selle pääva kukutse ju jälle läbi Muhumoa joosma. Kis akkab pihta Kuivastust, kis Liivalt, igaüks ise tunneb, aga Nautse Mihklil soavad kokku kõik. Kelluaad ja laanid ja muud tarblised jutud joosu kohta oo valla kodulehe pial täpsest ja kenasti kirja pantud. Nõnna et uurige ja sialt soab just kõik asjad joosu kohta tiada.

Aga ega sõuke joosmine ep väsita viel rahvast ää mitte. Sellepärast oo seitsmeteistmenda õhta üks suurem pidu koa laanis. Kellu ühessast oo Aljaval jälle küünikontsert. Sedakorda tuleb laulma Lenna. Eenaküüni väravad tihasse lahti kellu kahessast ja piletime soab sialsammas paikas osta. Pileti innaks oo kakstesn eurut ja kuni kümnevoastased lapsed soavad muedu sisse.

Sedakorda soab Aljaval vähäpärast põlast koa võtta, sest sõnna oo luban tulla Meelis Meedla, kis tulisema äid burgerid tiha oskab. Neh, ja pisikest keelekastet antasse koa kõrva.
Nõnna et laupaks sitked jalga ja erku kõrva! Ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 190 korda, sh täna 1)