Uue kaevu ja tee toetust saab vaid pooltes valdades (9)

Uue kaevu ja tee toetust saab vaid pooltes valdades

TOETUS KULUB MARJAKS ÄRA: Jüri Saare sõnul on Pihtla valla mereäärsetes piirkondades palju kaevusid, kus vee kvaliteet pole kiita. Foto: Sander Ilvest

 

Just maaperede elutingimuste parandamiseks ellu kutsutud hajaasustuse programmist saavad Saaremaal toetust vaid kaheksa valla elanikud.

1. augustist käivitunud uhiuue programmiga liitusid Saare maakonnas Kaarma, Kihelkonna, Laimjala, Muhu, Orissaare, Pihtla, Pöide ja Valjala vald. Ülejäänud omavalitsuste elanikud programmis võimaldatud toetust sel aastal küsida ei saa.

Programm toetab hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist.

Elanikel jagub huvi küll Programmiga liitunud Pihtla valla vallavanema Jüri Saare sõnul on nende elanikel uue programmi vastu huvi piisavalt ning juba on käidud vallas ka infotküsimas. Näiteks eile käis vallamajas Kõljala mees Harri Olop, kes uuris toetuse saamise võimalusi uue puurkaevu tegemiseks, kuna vana kaev sai tühjaks.

Olop väljendas heameelt, et riik ja vald kaevupuurimiseks toetust pakuvad. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot, millest taotleja peab ise katma 33,33% projekti abikõlblikest kuludest ning ülejäänu tasuvad omavalitsus ja riik.

Jüri Saare sõnul on Pihtla valla mereäärsetes piirkondades palju selliseid kaevusid, kus vee kvaliteet pole kiita ning kus valla ja riigi toetus kulub maaperedele igati ära. Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär ütles, et ka nende valla elanikel on vajadus hajaasustuse programmi toetust saada olemas, eriti on inimesi huvitanud toetus kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks.

“Hajaasustuses on need süsteemid väga ajast ja arust ning paljudel puuduvad üldse,” märkis Põlluäär. Ka sel aastal lõppenud hajaasustuse veeprogrammi raha kasutas Orissaare valla rahvas küllaltki aktiivselt ning paljud said oma joogiveeprobleemid selle abil lahendatud.

Saarte Hääle poole pöördus samas üks kodanik, kes väljendas pettumust et osa valdasid on programmist kõrvale jäänud ning sealsed maapered ei saa oma elutingimuste parandamiseks sellest riigi osalusega programmist toetust küsida.

Hajaasustuse programmiga tegeleva Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõuniku Anne Jakunini selgitusel tõid programmist kõrvale jäänud vallad enamasti põhjuseks asjaolu, et eelarve koostamise ajal programmi veel ei olnud, mistõttu jäid vahendid omaosaluseks valla eelarvesse planeerimata.

Algselt pidigi programm käivituma aasta alguses, kuid lükkus siiski juunisse. Rahapuudus pole ainuke põhjus.  Samas pole teadmatus või rahapuudus sugugi ainuke põhjus, miks osa valdasid programmist kõrvale jäi.

Leisi valla arendusspetsialist Andres Jalakas tõdes näiteks, et Leisi vallas ei ole praegu selliseid probleeme, mida selle programmiga lahendada.

“Olime varem väga aktiivselt seotud hajaasustuse veeprogrammiga ja toetasime päris paljude kaevude rajamist ning kuna kaevude probleem sai meie jaoks lahendatud, siis me ei pidanud vajalikuks uues programmis vähemalt sel aastal osaleda,” rääkis Jalakas.

“Meil ei ole ka selliseid teeprobleeme, et inimene elaks keset sügavat põlislaant ja oleks ilma teeta,” lisas ta.

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Saare maakonnas algas 1. augustist. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele esitada  30. septembriks.

VALDADE GARANTEERITUD OMAOSALUS

Kaarma 10 000 €
Kihelkonna 10 000 €
Pihtla 10 000 €
Laimjala 2000 €
Muhu 3000 €
Orissaare 6500 €
Pöide 3500 €
Valjala 3000 €
Allikas: Saare maavalitsus

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 429 korda, sh täna 1)