Muhu uudised: Tark põle sie, kis üksi palju tiab

Iga uks või ake riagiks teitele omast elust pitka ja uhke jutu, kui ta oskaks. Olgu ta muistne puust ake või tulise moodne ja uieaegne.

Et uksed-aknad ise oma lugusid ep jutusta, siis piavad seda tegema nõuksed inimesed, kis neid lugusid tiadvad.

Muhu luteruse kirgu pastoraati korjatse kokku vanu ja uiemaid uksi ja aknud üle terve Muhumoa. Igaühele oleks kena juure kirjuta, kust külast ja kust perest sie asi päralt oo, kis ta tein oo ja mis aegus, kui nie asjad tiada piaks olema. Ja mise pärast sie uks või ake just üks tähtis asi oo eluilmal oln. Sest põle midagid, et nee’p näe igakordas änam just kõege siadsamad välja mitte, sest ega veartus põle ju paljast väljanägemise asi.

Ja neh, ega ükskid kena asi ep teki iseenesest, taal oo ikka meistrid koa. Ennevanaste ollid igas peres meistrid, põle nie tüöriistad ühelgid Muhu mehel peost maha kukkun ühtid. Sest voata sii ep pieta targaks mitte sõukest inimest, kis üksi palju tiab, vaid kis ikka ise misegid asja tegemisega akkama koa soab. Nõnna et juttusid meistrimiestest võiks koa katsu papri piale panna. Akkab just niikaugelt pihta, kut viel keegid mäletab ja tänase päävani välja.

Enne kut ake selga kikerda ja Liiva poole tulema akata, võiks elista Inna Ligile 51 909 290. Aga juttude kirjutamise ja akete korjamise vahele soab omale natusse puhkust koa lubada. Laupa, 3. august oo jälle nõuke tihe päe. Kellu kahest selle pääva avatse muuseumis votunäitus tüökastest muhulastest ja muidugist kuulutatse võistluse võitjad koa välja. Ja kohe selle järgi umbest, täpsemaste kellu kolmest, esinevad Tooma õue pial Munuksed. Neh, ikka nee Talina muhulased.

Ja veel oo kolmandal augustil asja Lõunaranda. Sest Lõunaranna sadamas oo merepäävade puhul koa pisike simman. Kellu kolmest pääva tehasse lastele kaatrisõitu. Ja kellu seitsmest esineb ansambel Muhu Virtuoosid. Kellu kahessast laulvad Kate ja Tõun ja kümnest lähäb tansiks. Nõnna et tuleb üks kena õhta. Soab jälle naha likeks ja varbad villi.

Sisse soamise jäuks küsitse pileti iest paljast kolm eurut ja laste kaatrisõit oo puhta muidu. Vat sõuksed jutud. Nõnna et olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 191 korda, sh täna 1)