Soavadkid selle va uisu valmis, neh! (1)

Terit. Oota las ma nüid lammuta. Katsub nee uudissed änam-vähäm ühe juti piale soaja.

Esteks Muhu muuseumis Tooma sigad elautas soab nüid jälle ilu uudista. Sõnna oo ülesse pantud Viljandi kulduuriakadeemia rahvusliku käsitüö kolmanda kursuse tudentide näputüöd. Silmailu kut palju ja õppemist koa kindlaste igale naisterahvale.
Ja Tooma õue piale oo veelgid asja. Laupa, kolmeteistmenda õhta kellu kuiest peetse sial ää “Kuie valla kella kuiene simman.” Voatama ja kuulama soab puhta tuimuidu. Taidlejaid soab nähe-kuulda siis kuiest vallast – Laimjalast, Valjalast, Pöidelt, Leisist, Orisarest ja Muhust.

Tuleva esmasbe, siis viieteistmendal, jõvab Kuivastu uude jahisadama viiekümne kuies Muhu väena regatt ja seks puhuks oo muhulastel sial üks pisem pidu koa laanitud või sedamoodi. Kellu kahessast andvad taidlejad pisikse kontserdi ja pärast muidugid soab tantsi koa. Mis Muhu pidu see ilma tansita oo. Muusikad tegavad tansi aegas Muhu Virtuoosid. Igatahes tasub minna, sest pidu oo tuimuidu käe.

Neh, ja lähäb siis sialt edasi. Laupa, kahekümnes oo jälle nõuke päe, et paljast paaruta ühe pidu pialt teese piale. Pääva kellu kahestteistmest akkab Külasema Külakoja juures “Külasema laulu- ja tansi päe.” Pileti innaks oo kolm eurut. Talina külje alt tuleb laulma naeste ansambel Meelespea ja tantsijaid oo oodata Pärnust. Nõuke rühm, mise nimeks oo Kajakas. Neh, ja muidugid Muhu ja Soaremaa omad taidlejad koa.

Ja kellu neljast kahekümnendal… Ei neh! Ulludvaimud, soavadkid selle va uisu valmis, neh! Ja kahekümnendal kellu neljast pääva lastasse uisk Kuivastus vette. Muidugid enne seda kuulukse, et eelmise üöse tullasse paarutes pitka rongikäiguga Koguvast Kuivastu. Voata nii kanged mehed oo koa viel, et vädavad selle ühessateistme meetri pitkuse laeva moad kaudu ühest Muhumoa servast teise. Neh, nüüdsel aal oo nõuksi autusid ja massinaid, midast ennevanasti põle oln ja soab sedaviisi taaga reeneta.

Kui uisk oo ää õnnistatud ja vette lastud, siis pannasse padavai Koguva tagasi. Kellu ühessast akkab Vanatoal pidu uisu veeskamise auks. Esinejate ulkas oo Ivo Linna, Marko Matvere, Kihnu Poisid, Ajaratas ja kindlaste palju üllatajaid koa.

Olgu siis sedakorda moekast ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 161 korda, sh täna 1)