Kes hoiab meie tagahoovid ohutud? (10)

OHT TAEVAST: Kuressaare linnavalitsuse kehtestatud planeeringus ei ole lennuliiklust ega ohutust sõnagagi mainitud. Fotol Copterline’i kopteri vrakk pärast ülestõstmist. Foto: Toomas Kasemaa

Tihti hukkuvad meie ümber inimesed liiklusõnnetustes, tulekahjudes, mereõnnetustes, ujudes ja kõikvõimalike traumade tagajärjel. Sageli kuuleme sellisel juhul sõnu, et traagiline õnnetus toimus halbade juhuste kokkusattumise tõttu. Tihti on need halvad juhused meile kõigile teada või tekitab neid juhuseid kannatanu või ka mõni kõrvalseisev kaaskodanik ise.

Halbade juhuste vältimiseks peame looma keskkonna, kus halvad juhused on välditud juba eos erinevate ohutusmeetmete ja ohutu käitumisega. Et kedagi ei ähvardaks võimalus hukkuda või saada pöördumatu tervisekahjustus ümbritsevate tingimuste ja ohutusreeglite arvestamata jätmise tõttu.

Kopteriväljaku vaidlustus on avalikes huvides

Jah, ma olen vaidlustanud haiglataguse kopteriväljaku detailplaneeringu, kuid mitte isiklikul põhjusel, ehkki ma oman planeeringuala läheduses kinnisvara. Minu peamine vaidlustuspunkt puudutas planeeringu lähteülesande mittetäitmist, milleks on vajadus selgitada välja lennuohutusega seotud piirangud – helikopteri tõusu- ja maandumiskoridori ohutusala. Kuressaare linnavalitsuse kehtestatud planeeringus ei ole lennuliiklust ega ohutust sõnagagi mainitud.

Kopteriväljaku lähiümbrus on planeeringus määratlemata. Lähiümbrus on maa-ala kopteriväljaku ümber, millel asuvatele ehitistele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud ning kus reguleeritakse lennuliiklust mõjutada võivat muud inimtegevust.

Lähiümbruse määratlemise eesmärk on kopteriväljaku käitamisega ja lennundustegevusega kaasnevate riskide maandamine, lennuohutuse tagamine ja elanike kaitse. Koridoride puhul ei ole kaalutud lennukoridoride alternatiive – valikus puuduvad tõusu- ja maandumiskoridor, mis ei ületaks elamurajooni(e).

Planeeringuala läbib planeeringu kohaselt avalikult kasutatav tee, mis viib üle jalakäijate silla golfiväljakule. Planeeringus ei ole kirjeldatud ohutuse tagamist teekasutajate ja maanduva või tõusva helikopteri vahel. Kui vaatame Kuressaare lennuvälja, siis on see aiaga ümbritsetud lennuohutuse tagamise eesmärgil, kuid haigla taga ei rakendata midagi inimeste ohutuse kaitseks.

Need on mõned punktid planeeringu muutmise ettepanekutest. Lisaks on veel punktid, mis tulenevad rahvusvahelisest tsiviillennunduse konventsioonist ja viimasena leiame ettepanekutest müraküsimuse ehk keskkonnaministri ja sotsiaalministri vastavate määruste täitmise küsimuse.

Kiire arstiabi versus ohutu ja kiire arstiabi

Ma pooldan kiire meditsiiniabi andmist ohutute ja seaduslike meetmetega. Praegu olen kahjuks veendumusel, et senine helikopteritransporti sisaldav abi osutamine ei vasta tsiviillennunduses kasutatavatele ohutusnõuetele ja keegi ei ole mind seni vastupidises veennud.

Ma loodan, et kõik asjaga seotud osapooled teevad oma järeldused ning tulemuseks on planeering, kus ohutus on käsitletud parimal viisil, seadmata lisaohtu ühegi patsiendi ja ümbruskonna elanike huve.

Soovitan kõigil oma energia suunata sünergia tekitamiseks samasse suunda ehk luua ohutu ja kiire arstiabi andmise süsteem, mitte tekitada vastandumisi ja otsida tonte seal, kus neid ei ole.

Toomas Kasemaa
linnakodanik

 

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 872 korda, sh täna 1)