Ikka terit

Joanid oo nüüdseks ää peetud. Aga tulli neid autusid kuaretes sialt ülemoalt ja pannid igavese paarutamisega muudkut Soare poole. Neh, ja joanibe lõunast kukkusid rallides tagasi jälle minema. Juu siis tasus ikka ää sii köia. Ilm olli ju puru kena. Meite valla suure tule all olli koa ju rahvast uduumbe.

Neh, aga nüid oo juba uied pidud ukse ees. Riede ja laupa, siis kahekümnekahessandal ja -ühessandal juunil oo Vanatoal külas Järva-Jaani näitemängitegijad. Nee tulavad ülemoalt siia näitama, mismoodi naad muhulasi mängivad. Muud sest arvata ep oska, sest neh, ää näidatse sõuke teatritükk kut “Suvitajad”.

Riede mängetse kohe kahel korral: pääva kellu ühest ja õhta kahessast ja laupa õhta kellu kahessast. Pileti innaks öetse olavad viis eurut ja lastel kolm eurut.
Juu see ikka näeb, mismoodi see välja kukub koa. Äkist oo ete moekas.

Selle nädali lõpuni oodetse ikka viel muuseumi teite piltisid muhulaste tüötegust. Nõnna kut enne oo üteldud, siis igaühe kääst, kis pildistab, tahetse kõige rohkem viis pilti soaja. Ja nee pildid tuleks soata aadressi piale muhumuuseum@gmail.com. Juu nendest pärast kindlaste jälle mõni näitus koa üles pannasse.

Hellamaa külakeskuses oo paergu ülal muhu naiste käsitüödest tehtud näitus. Oo just kõiksugu asju – roosit’ tekke ja kootud asju ja pätta ja muud peenemad näputüöd. Uusi asju oo ja päris muistseid. Voatama soab minna iga esmasbe, kessiku, riede ja laupa kellu ühessast kolmeni ja teesibe ja neljabe kellu ühessast kuieni. Näitust peetse ülal kuni juuli keskpaigani.

Ilja aa eest olli jutuks, et muhu naesed oo kõege kangemad terves vabariikis köimise aegas kuduma. Joanibe tulli välja, et üks muhu mies jälle olli Haanjas köin ja ää võitn vikatiga niitmise võeduaamised.

Ja neh nõuke jutt koa viel, et selle nädali lõpuni soavad muhulased vallamajast osta Juu Jääbi piletime natusse odavama raha eest, kut nad muedu oo.

Vat sõuksed mo pühadejärgsed jutud ollid, olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 80 korda, sh täna 1)