Uudissime jägub

Muhu päävad avatse kahekümne esimese juuni õhta kellu kuiest Koguva Toomal. Ja samma õhta kellu kahessast oo Külasemas Toomas Anni kontsert. Neh ikka sial külakoja juures. Selle kontserdi pileti innaks oo viis eurut.

Laupa, kahekümne teese omingu kellu ühessast akatse Aki kõrtsi juures pidama vanavara laata. Kis tahab täpsemaste tiada, mis sial osta-müüa ja vaheta soab, siis uurige Anneli kääst televonni pial 50 37 404 või Marise kääst 51 48 211.

Kellu kahestteistmest minnasse jälle jalgrattamatkale. Kokkusoamine oo Liiva kirgu parklas. Ja Eda muuseumist oo jälle eestvädajaks.

Pääva kellu kahest neljani õpetab käsitüöseltsi rahvas näputüö ja ehteasjade tegemist Liival resturaani õue pial. Kui ilm sõuke säoti oo, et ep lase õues toimeta, siis ollasse sialsammas käsitüöpoodis varju all. Osavõtmise eest küsitse kolm eurut.

Ja õhta, kellu seitsmest oo Liiva suures kirkus kontsert “Ma laulan suust ja südamest”. Teitele laulvad nii suuremad kut pisemad lauljad ja laulud oo selgeks õpetan Anne Kann ja Kairit Levit. Ja kaks tundi iljem akkab Liiva resturaanis tansiõhta.

Jaanilaupa peetse ää sellevoastane Põhja- ja Lõuna-Muhu vaheline jalgpalli lahing. Neh, kellu viiest õhta akatse pihta, et siis jõvab enne ää, kut leedutule tegemiseks lähäb. Ja ikka muidugist Hellamaa spordilatsi pial.

Jaanilaupa õhta tehasse sialsammas Hellamaa spordilatsis leedutuld. Rongikäik akkab kellu kahessast külakeskuse juurest liikuma. Esinema oo luban tulla karikond Valjala taidlejaid. Ja karikond muhulasi koa. Pärast mängab tansimuusikad Maasi Poisid. Ja suure leedutulega lõpetatse Muhu päävad ää koa.

Noordekeskus annab tiada, et kahekümne esimese juuni õhta kellu viiest oo nendel moalimise õpituba. Osavõtmise eest tahetse seitse eurut ja õpetama tuleb Piret Rohusaar. Arneki kääst võib julgesti üle küsida.

Ja veel annab noordekeskus tiada, et nüid oo nendel iga riede õhta kellu viiest ühessani jälle kohvik avatud. Oo ju vägagi mõnus sõnna istuma ja lõre aama minna.

Ja üks nõuke jutt veel. Muhulased tiadvad küll Suuremõisa Toomu Kaljut. Nüid ta elab ammuks Piiri all Endlal. Ja taal oo sial kuuri all nõuke pisike väljanäitus oma kadagapuust tehtud tüödest. Kis tahab voadata ja omale koa midagid tellida, siis taale soab elista numbri pial 56 452 930.

Olge siis ikka munuksed ja kenad sui algust ja joanibed koa!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 158 korda, sh täna 1)