Lugeja küsib (1)

Esitasin tööandjale lahkumisavalduse kuu aega ette, sest leidsin uue töökoha. Nüüd, kaks nädalat hiljem selgus, et ma ikkagi ei saa uut töökohta, ja ma soovin praegusel töökohal jätkata. Kas tööandja peab mu avalduse tagasi andma või võib ta keelduda?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Liis Valdmets:
Töölepingu seaduse § 95 lõike 1 kohaselt võib töölepingu üles öelda ülesütlemisavalduse tegemisega. Võlaõigusseaduse § 195 järgi toimub ülesütlemine avalduse esitamisega teisele lepingupoolele. Tegemist on kujundusõigusega, mille puhul ei ole teise poole heakskiit vajalik, vaid lepingu lõppemine leiab aset ühe poole tahteavaldusega.

Lepingu lõppemise avalduse kehtivuse eelduseks on tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 69 lõike 2 alusel selle jõudmine teise lepingupooleni. Tahteavaldus on kätte saadud, kui see on tahteavalduse saajale isiklikult teatavaks tehtud. Eemalviibijale tehtud tahteavaldus loetakse kättesaaduks, kui see on jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda.

Ülesütlemisavalduse tagasivõtmist reguleerib TsÜS § 72, mille kohaselt tahteavaldust ei loeta tehtuks, kui enne tahteavaldust või sellega ühel ajal jõuab tahteavalduse saajani tahteavaldust tagasivõttev tahteavaldus.

Seega tahteavaldus jõustub selle jõudmisega adressaadini ja seda saab muuta või tühistada vaid poolte kokkuleppel kuni tahteavalduses näidatud lepingu lõppemise kuupäevani. Seega ei ole tööandjal kohustust teie lahkumisavaldust tagasi anda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 392 korda, sh täna 1)