Kasemaa protest lükkas kopteriplatsi valmimise määramata ajaks edasi (31)

Kuressaare haigla juurde rajatava kopteriplatsi detailplaneeringule oma vastuväited esitanud eksmaavanem, Luha tänava kandis kinnisvara omav Toomas Kasemaa (fotol) saavutas protestimisega selle, et kopteriplats saab valmis heal juhul alles järgmisel aastal. 

Kuressaare linnaarhitekt Hannes Koppel ütles, et suvel läheb linnavolikogu puhkusele ning Kasemaa esitatud vastuväide nõuab taas uue menetluse algatamist, millele järgneb rodu seaduse nõutavaid toiminguid.

Samas ei ole ka teada, äkki kavatseb Toomas Kasemaa hoopis kohtusse pöörduda, mis lükkaks kopteriplatsi teema väga pika sõiduga ree peale, märkis Koppel.

Linnaarhitekt ei ole nõus Kasemaa väitega, et planeeringulahendus on asjatundmatu või kergekäeliselt tehtud. “Planeeringuga paralleelselt oleme tellinud platsi projektlahenduse, et kopteriplatsi olemus detailsemalt läbi töötada. Projekteerimine on toimunud koostöös nii lennuameti kui ka politsei- ja piirivalveametiga, kes on reaalselt vastutav toimuvate lendude ohutuse eest,” viitas Koppel, et kaasatud on kõik asjaga seotud osapooled.

Kasemaa üks vastuväide on, et kopteri tõusu- ja maandumiskoridorid hakkavad piirama maandumisplatsi läheduses elavate inimeste tegevust. Hannes Koppeli sõnul pole neid koridore plaanis planeeringule kanda, seega ei teki naabritele mingeid kitsendusi.

“Platsi ohutu kasutamise eest vastutab kopteri kapten. Kui vaja, saab läheneda golfiväljaku poolt või laskuda vertikaalselt, välistades madallennu üle hoonete,” selgitas Koppel.

Rääkides Kasemaa teisest vastuväitest, mis puudutab liigset müra, nentis Koppel, et see jääb nii või teisiti: “Kopteri ülelennu 90 detsibelli on normijärgne äärmus. Seda ei kuule ainult Toomas Kasemaa, vaid paljud ümbruskonna elanikud.”
Linnaarhitekti sõnul ei ole Kasemaa väitel, et tegemist on ärieesmärgil sooritatavate lendudega ja seega tuleks kopteriplats sertifitseerida, mingit juriidilist alust.

“Sertifitseerimine tähendab muuseas väljaku varustamist personaliga, ilmajaamaga jms,” selgitas Koppel ja lisas, et sellise sätte arvestamine tekitaks korraliku segaduse kogu riigis.

“Näiteks ei sertifitseerita tänapäeval ka vastvalminud ja kõikidele nõuetele vastavat piirivalvekordonit Kuressaare lennujaama juures, rääkimata arvukatest kõvakattega platsidest mitme haigla juures mujal Eestis,” tõi Hannes Koppel näite, et siis tuleks kõik maan-dumisplatsid üle vaadata ja ümber teha.

Toomas Kasemaa on linnavalitsusega kopteriplatsi teemal maadelnud juba märtsist saadik. Ametlik vastuväide tuli temalt 8. aprillil ja sellele linnavalitsus koostöös lennuametiga ka vastas. Kasemaad see ei rahuldanud ning juuni alul esitas ta uued vastuväited planeeringulahendusele. Saar-te Hääl kajastas eksmaavanema vastuväiteid eelmisel nädalal.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 251 korda, sh täna 1)