Muuseumis oo kiire kut suisel aal ikka (3)

Koolilastel oo nüid vabadus käe. Nõnna et kenad puhkamist, munuksed! Ja nende vähä suurematele koolilastele ikka jõudu ja jaksu, sest nee, kis mõne astme ää lõpetavad, piavad veel oolega õppema.

Muuseumis, kuulukse, liigub külalisi juba seejägu kut suisel aal ikka. Ja poodis oo see riiul ühna tiheli tühi, kus Muhu leva pätsid rivis oo. Nõnna et turistid oo siia jõudn ja irmpala ilm koa. Aga levameister, kuulukse, akkab varsi Liivale kolima ja siis soab levamure kindlaste murtud. Nõnna et ep tasu äda võtta.

Muuseumis oo paergu muhulastelgid voatamist ja uudistamist. Sial oo kaks surt uhked näitust jälle ülal. Esteks Sirje Tüüri näputüö. Sirje oo ju nüidseks tiada-tuntud roosija. Kohe irmuskenasti oskab. Nõnna et tasub uurida, omal ja võeral koa.

Ja teene näitus oo Andres Tüüri tehtud piltidest “Muhu maast ja merest”. Ja Andres oo ju pilditegijana voata et veelgid tuntum-teatum kuju kut Sirje oma näputüöga. Muuseum ise oo arvan, et Sirje näitus piaks ülal olema juunikuu lõpuni ja Andrese oma ühna poole juulini.

Muuseum tuletab seda koa meele, et ikka tüökate muhulaste pilta oodetse kangeste juure. Esimese juulini oo aega ää soata aadressi piale muhumuuseum@gmail.com. Ja iga pildistaja kääst tahetse kuni viis pilti soaja.

Neh, ja laupa, viieteistmendal oo muuseum mõtlen pidada ühe pidu Eemu veski all koa. Sial oo kontsert “Eemu veski valss” ja mängma tulavad Saaremaa kõege paramad lõõtsamehed. Pileti eest küsitse üks euru. Kenasti keskpääva aegus, kellu ühest. Nüid sai seda muuseumijuttu ikka üksjägu.

Riagib nüid muust koa. Neljateistmendal ja viieteistmendal akatse Liiva pastoraatis õppema akete parandamist. Katsub nendele vanadele kenadele aketele uie näo anda. Riede akatse pihta kellu kahest pääva ja laupa umbest kümne paiku omingu. Kui ep soa mõlema pääva minna mitte, siis võib ju emma-kumma valida. Veart oskamine nüidsel aal – aknuid kittida.

Mis siis viel? Enne joanibed akkavad jälle Muhu päävad pihta. Juu ma tuleva nädali pikemalt kirjuta, aga niipalju maa ütle nüid küll kohe, et Muhu päävade avamine oo riede, kahekümne esimese juuni õhta kellu kuiest Koguva Toomal.

Neh, ja leedutuld tehasse ikka joanilaupa õhta Hellamaal. Nõnna et ülemoa-rahvas, siis te tiate juba arvesta.
Sõuksed jutud ollid täna ja olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 228 korda, sh täna 1)