Jahindusnõukogu astub ametisse (4)

Seoses uue jahiseaduse jõustumisega tänasest moodustab keskkonnaameti peadirektor regionaalse jahindustegevuse korraldamiseks maakondades jahindusnõukogud.

Jahindusnõukogudesse kuuluvad jahiseaduse järgi võrdsetel alustel jahipiirkonna kasutajate ja maaomanike esindajad ning riigi esindaja.

Saaremaa jahimeeste seltsi juhatuse esimees Margus Mägi arvas, et kõige enam vaidlusi tekitab nõukogus suurulukite limiidi jagamine. “Kitsedega võib-olla suurt löömingut ei tule, kindlasti tuleb aga suur lööming sigade, põtrade ja hirvedega,” ütles Mägi, kelle sõnul soovivad põllumehed sigade arvukuse miinimumini viimist ning metsamehed hirvede ja põtrade arvukuse vähendamist.

Leitakse kesktee

Margus Mägi sõnul tuleb kahel huvigrupil leida kuldne kesktee, sest enne üldse jahiks ei lähe, kui nõukogu pole leidnud konsensust. Ühest küljest peaks jahiloomade asurkond olema jätkusuutlik, teisalt ei peaks ulukite arvukus metsas sarnanema loomaaiale, mis takistab põllumeestel ja metsameestel majandamist.

“Olen ise ka metsaomanik ja tean, mis tähendab, kui metsamees teeb endale langi maha ja aasta pärast ei ole seal enam mitte midagi,” märkis Mägi.

Tunnustatud metsamees Rein Kirst ütles, et peab jahindusnõukogu moodustamist väga vajalikuks ja loodab, et nõukogu ettepanekud leiavad otsustajate poolt ka arvestamist.

Rein Kirst avaldas lootust, et nii maaomanikud kui ka jahimehed hakkavad asja nägema ühtemoodi ja suudavad õiglaselt hinnata, mida annab Eesti riigile jahindus ja mida annavad metsandus ja põllumajandus. “Kui me jätame ulukite arvukuse samale tasemele ja kahjustused samale tasemele ja piirdume kompenseerimisega, siis see minu arvates ei ole lahendus,” lausus Kirst.

“Lahendus on ulukite arvukuse vähendamine või siis kahjustuste elimineerimine sel teel, et suurendatakse metsaomanike ja põllumeeste võimalusi kaitsta oma kultuure,” lisas ta.

Jahindusnõukogu pädevusse kuulub keskkonnaametile ettepanekute tegemine pruunkaru, hundi ja ilvese küttimise korraldamiseks. Samuti põdra, punahirve, metskitse ja metssea küttimismahu ja -struktuuri kokkuleppimine.

Lisaks võib jahindusnõukogu teha jahipiirkonna kasutusõiguse loa andjale ettepaneku jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks, kui on rikutud jahiseaduse § 22 lõike 1 alusel kokkulepitut.

Jahindusnõukogu pädevuses on ka ettepanekute tegemine jahipiirkonna piiri muutmiseks ja seisukoha andmine jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse pikendamise kohta.

Jahindusnõukokku valitud taluliidu juht Aivar Kallas ütles, et tema taktika, millest ta nõukogus lähtuma hakkab, sõltub taluliidu juhatuse otsustest. “Arutame taluliidu juhatuses jahindusasjad läbi ja võtan neid seisukohti kuulda, mitte ei hakka niivõrd oma isiklikke arvamusi väljendama,” lubas Kallas.

Kallase enda arvates on praegu põhiprobleem number 1 hirvede arvukus, teiseks metssead, kolmandaks mägrad jne.
“Hirvi on juba nii palju, et pidin täna hommikul oma lambakarjamaal neist ühega peadpidi kokku jooksma – oli ikka pirakas küll,” kirjeldas Kallas, rääkides, et hirvede küttimislimiidi suurendamise osas pöörduti keskkonnaministeeriumi poole juba aasta-paar tagasi, kuid tagajärjetult.

Hundid ikka probleem

Jätkuvalt on Kallase sõnul Saaremaa suur probleem ka hundid. “See, et hundid on murdnud sel aastal ainult ühe lamba, ei näita veel mitte midagi,” lausus Kallas.

“Karjatamisperiood ju alles algas ja nii hirmsad need hundid ka veel pole, et tuleks lauta murdma,” ütles Kallas, kelle sõnul on Saaremaa lambakasvatajad jätkuvalt seisukohal, et saar peaks saama täiesti hundivabaks.

Jaan Sink ütles, et põllumeeste poolt määratuna esindab ta nõukogus loomulikult põllumeeste huvisid, kuid pikemaks jutuks polnud Jaan Sink veel valmis.

Riigimetsa majandamise keskuse Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave hinnangul võib maaomanike ja jahimeeste vahel tulla nõukogus tõesti vastandumist, kuid RMK kavatseb ajada rohkem neutraalset joont. “Pigem kaldub RMK maaomaniku poole peale selles mõttes, et RMK põhiline roll on metsa kasvatada,” märkis Trave.

Ain Lember, Merike Pitk

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 660 korda, sh täna 1)