Näputüöst mitme kandi pialt

Ühna isevärki võeduaamisi oo nüüdsel aal ilmas-moas. Takkajärgi oo kena kuulda ja kuuluta. Selle pääva, kui Muhu muuseum oma juubelid pidas, panni äkist mõni ärksam tähelegid, et Mai Meristet põle selle pääva mitte oln õnnitlusi vastu võtmas.

Nüid maa tia küll misepärast. Naad ollid Anu Kaburiga seltsis Heimtali laadal. Sial olli üks nõuke võeduaamine, et köima aegas tulli varduid kududa ja, neh, et kui juba neljageste võistkondas, siis tulli köima pialt poolik sokisiar teesele üle koa anda. Iseenesestkid mõista Anu ja Mai, kahe mandrinoorikuga seltsis, võitsid selle võeduaamise ää.

Neh, muhu naesed oo eluaa varduid kudun ikka muu tüö kõrvast. Kis vähä tiadjamad oo, nee tuletavad nüid meele nee neli asja, mis muhu naene ühekorraga tegi. Ja üks olli muidugist kudumine. Ja voata vanu pilta! Naestel ollid isegid kirgutee pial köntsides sukavardad näppus.

Ja ega põle Mai ja Uieniidi Anu sial ainsamad muhulased oln. Teese kohja piale tulli Viljandi kultuuriakadeemia ja nende võistkondas olli Kiisa Alliki.

Üks ääütlemata kena pidu oo viel seljataha jäen. Saarte laste pärimuskultuuri päävad, midast Liiva koolimajas peeti.

Nende vanade laulude ja tantsidega oo nõuke samma lugu, kut näputüögagid. Ikka piab vanam põli noorematele selgeks õpetama, et aga ükski põli vahele ep jäeks. Just nõnna nee õiged tarkused ja kunsid edasi lähtvad. Ja mool olli küll tulise tore voadata, kui mitme soare lapsed ollid kokku tuln ja kõik just oma kodukantis kuuldud-nähtud laule, tantsa ja pillilugusid ette kantsid.

Üle selle olli üks karikond lapsi Lätimoalt koa ää tuln. Ja seda, et tansid ikka põlvest-põlve edasi lähtvad, näitasid ää muhulaste Ätses ja Tokkroes. Ätses õpetas juba pääva õpituaskid lastele vanu muhu tantsa ja käsitüöselts õpetas jälle muhu näputüöd.

Ja siikohtas soab jälle näputüö juure jutuga tagasi kierda. Hellamaa külakeskus ootab kangeste kõikide muhulaste igatsorti näputüöd, et nendest pisike näitus kokku panna. Kolmanda juuni omingust poolt võetse viel asju vastu ja siis selle sama pääva õhtaks tahetse näitus üles panna. Nõnna et viige aga omad talvised tüöd sõnna. Põle sii karta ega äbeneda midagid. Igal ühel oo oma mõlk ja see tasub ää teestele näidata.

Ja nüid maa üia rutuga ää koa sellevoastased surnuaa pühad. Sepamäel oo juba esimesel juunil kellu kümnest, Hellamaal viieteistmendal jälle kellu kümnest ja Rinsi vanas aidas kuuendal juulil koa ikka kellu kümnest.

Luteri surnuaa püha oo joanibe laupa, kahekümne kolmandal neh ja ikka jälle kellu kümnest.

Vat nõnna ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 220 korda, sh täna 1)