RMK hakkab kahjude eest trahvi nõudma

RMK hakkab kahjude eest trahvi nõudma

MARKO TRAVE: Kõigil lepingu sõlmimisest keeldujatel keelab RMK oma maadel jahipidamise ja võtab kahjustuste riski enda kanda. Foto: Tõnu Veldre

Seoses uue jahiseaduse jõustumisega hakkab riigimetsa majandamise keskus (RMK) nõudma üle Eesti jahipiirkonna kasutajatelt suuremate ulukikahjude korral kahjude hüvitamist. Jahipidamise eest RMK tasu nõudma ei hakka.

“Kui männikus on hektari kohta alles vähem kui 1500 elusat puud ja me oleme sunnitud kahjustatud metsakultuuri maha võtma ja rajama uue kultuuri, siis me nõuame, et jahimehed maksvad selle asja meile kinni,” ütles RMK Saaremaa metskonna metsaülem Marko Trave.

Senise jahikorralduse seaduse järgi polnud RMK-l õigust metsakahjustuste eest hüvitist nõuda, kui jahiselts oli täitnud keskkonnaameti poolt kinnitatud küttimismahud.

Metsaülema sõnul on kahjutasu maksmise tingimus tegelikult üsna leebe, sest iga langihektari kohta pannakse maha 3500 mändi ja kahjutasu hakatakse nõudma alles siis, kui järel on alla 1500 puu.

Ühe hektari istutamine maksab Trave sõnul umbes 1000 eurot, kuid raha ei küsita jahiseltsidelt ette, vaid pärast tegelike kulude selgumist.

“Oluline on teada, et RMK ise seda ei otsusta, millal ta uue kultuuri teeb ja selle eest raha küsib. Seda tehakse keskkonnaameti ekspertiisi alusel,” ütles metsaülem.

Trave kinnitusel teevad ulukid harva nii suurt kahju, et noorendik tuleb ümber istutada. “Päris sellist asja ei mäletagi, kus me oleksime pidanud terve noorendiku maha raiuma ja uuesti istutama. Küll aga on viimase viie aasta jooksul paaril korral ette tulnud, et oleme pidanud noores metsas metsaadraga uued vaod tegema,” kõneles metsaülem.

Kõigil lepingu sõlmimisest keeldujatel keelab RMK oma maadel jahipidamise ja võtab kahjustuste riski enda kanda.

“Me ei saa käituda nii, et osa jahiseltse sõlmib meiega lepingu, teine osa aga keeldub, kuid peab jahti ikkagi edasi,” selgitas Marko Trave, kelle sõnul saadetakse lepingutoorikud Saaremaa jahiseltsidele välja sel nädalal.

Saaremaa jahimeeste seltsi juhatuse esimees Margus Mägi ütles, et RKM näidislepingu nõudmised on suhteliselt mõistlikud selles mõttes, et renditasu nad jahimaa kasutamise eest ei küsi. Ka on nad nõus sellega, et jahimehed ise metsakahjud likvideerivad.

Kehvem lugu on aga sellega, et RMK seatud tingimused ei võimaldada küsida metsa kahjustuste korvamiseks toetust KIK-ist, osutas Mägi.

Samuti pole RMK andnud jahimeestele veel infot kahjustusohtlike metsatükkide paiknemise kohta, kuid on lubanud seda teha.

“Need on meievahelise suhtlemise ja läbirääkimiste teemad, kui lepingu sõlmimiseks läheb,” ütles Mägi. “Siin on tööd ja segadust veel küll,” lisas ta.

RMK Saaremaa metskonna territooriumil asub 27 jahipiirkonda, kokku on metskonna territooriumil jahipidamiseks kasutusse antud 19 522 hektarit riigimaad.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 727 korda, sh täna 1)