Saaremaal on töötus kindla sammuga vähenemas (12)

Saaremaal on töötus kindla sammuga vähenemas

TÖÖTUID ON VÄHEM: Töötukassa Kuressaare teenindussaalis jäi eile pärastlõunal Saarte Hääle fotosilma ette vaid infospetsialist Marite Ringas. Parasjagu polnud end töötuna arvele võtmas ega uut töökohta otsimas ühtegi saarlast. Foto: Raul Vinni

Statistikaameti teatel oli töötuse määr Eestis tänavu esimeses kvartalis 10,2%. Võrreldes mullu sama ajaga on tööpuudus vähenenud, kuid eelmise kvartaliga võrreldes suurenenud. Teistest kiiremini kasvas Eestis 15–24-aastaste noorte tööpuudus. Saaremaal on lood vähe teised.

Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepa kinnitusel on Saare maakonnas registreeritud töötus kindlalt vähenemas. Kui veel 7. märtsil oli registreeritud töötuid Saare maakonnas 980 ehk 5,8% tööjõust, siis 30. aprillil oli töötuid 938 ehk 5,6% tööjõust. Mai alguses oli töötute arv langenud aga juba alla 900.

Naisi ja mehi peaaegu pooleks

9. mai seisuga oli töötukassas registreeritud töötuid Saare maakonnas 897 ehk 5,3% kohalikust tööjõust. “Seega töötus ei suurene. Suve lähenemisega meie maakonnas töötus ikka väheneb,” tõdes Saarte Häälega vestelnud Lepp.

Töötukassa kohaliku osakonna juhataja sõnul oli aprillis Saare maakonnas väga palju tööpakkumisi, mille hulgast paljud endale sobiva töökoha leidsid. Mai esimeses pooles on töötuna arvelolek Saare maakonnas lõppenud näiteks 75 inimesel, neist 60 on läinud tööle. Ülejäänud ei ole töötukassat oma tegemistest teavitanud.

“Igal nädalal registreerime uusi töötuid juurde, aga nädalate lõikes uute töötute lisandumine väheneb,” kinnitas Kaie Lepp. Kui 10. nädalal ehk märtsi algul registreeris töötukassa Saaremaa osakond 45 uut töötut, siis 19. nädalal ehk mai esimeses pooles vaid 26.

Kevade tulekuga on vähenenud ka noorte töötute arv Saare maakonnas. Veel tänavu jaanuaris oli alla 24-aastaseid töötuid Kaie Lepa andmeil 176, nüüdseks on neid 135.

Kui analüüsida Saare maakonnas arvel olevaid töötuid vanuse ja soo lõikes, siis noori on nendest 15 protsenti, töötuid vanuses 25–54 on 71 protsenti ja üle 55-aastasi 14 protsenti.

“Keskmine vanuserühm hõlmab kõige enam eluaastaid, mistõttu see on ka protsentuaalselt kõige suurem,” põhjendas kohaliku töötukassa juhataja protsentide jaotumist maakonnas. Naisi on Saare maakonnas registreeritud töötute hulgas 53% ja mehi 47%. Vabariigis tervikuna on naiste-meeste suhe töötute seas Kaie Lepa andmeil 52 protsenti 48 protsendi vastu.

Eestis tervikuna oli statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel põhinev töötuse määr tänavu esimeses kvartalis (10,2%) kõrgem võrreldes eelmise kvartaliga, mil see oli 9,3%, kuid madalam võrreldes varasema aasta sama kvartaliga – 11,5%. Töötute hinnanguline arv oli esimeses kvartalis 71 000, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 7000 võrra suurem.

Peamiselt kasvas töötute arv Eestis majanduslikult aktiivse rahvastiku kasvu, mitte tööhõive vähenemise tõttu.
Majanduslikult mitteaktiivsete – need, kes ei tööta ega otsi tööd – arv vähenes.

Vanuserühmiti oli töötus üle-eestilises arvestuses kõige väiksem 50–74-aastaste ehk vanemaealiste hulgas (6,9%) ning võrreldes eelmise kvartaliga kasvas ka nende osalemine tööturul.

7000 töötust üle poole noored

25–49-aastaste töötuse määr oli 9,9%, 15–24-aastaste noorte töötus ületas vanemaealiste oma aga mitmekordselt. Kvartaliga lisandunud 7000 töötust üle poole olid alla 25-aastased.

Tööpuudus kasvas lühiajaliste töötute lisandumise tõttu. Pikaajaliste ehk enam kui aasta tööd otsinud töötute arv jäi samaks – 33 000. Naiste tööhõive mõnevõrra kasvas ja meeste hõive kahanes. Tööhõive kahanes eriti tuntavalt ehituses, seda nii Eestis kui ka välismaal töötajate seas.

Majanduslikult mitteaktiivsete (õppijad, pensionärid, kodused, heitunud jt) osatähtsus 15–74-aastaste hulgas kahanes ning oli I kvartalis 32%. Mitteaktiivsete hinnanguline arv oli 330 000 ja nende arv kahanes eelneva kvartaliga võrreldes 5000 võrra. Enim kahanes mitteaktiivsete arv terviseprobleemide pärast tööturust eemalolijate arvu vähenemise tõttu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 770 korda, sh täna 1)