Lugeja küsib

Töötan torulukksepana kinnisvarahooldusega tegelevas ettevõttes. Töö iseloomu tõttu maksab tööandja mulle kodus väljakutse ootel oleku aja eest valveaja tasu. Kas see valveaja tasu läheb arvesse ka mulle puhkusetasu maksmisel?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Töötajatele makstava puhkusetasu arvutamist reguleerib vabariigi valitsuse 11. juuni 2009. aasta määrus nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” (https://www.riigiteataja.ee/akt/129032013021). Nimetatud määruse § 4 lõike 3 kohaselt võetakse puhkusetasu arvutamisel aluseks töötaja keskmine kalendripäevatasu. Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse töötaja puhkusele eelneva eelviimase tööpäeva – puhkusetasu väljamaksmise aeg – kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade – siia hulka ei arvata rahvuspüha ega riigipühi – arvuga.

Puhkusetasu maksmiseks korrutatakse töötaja saadud keskmine kalendripäevatasu saada olevate puhkusepäevade arvuga. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lõike 1 punkti 5 kohaselt on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu.

TLS-i § 48 lõikest 1 tulenev valveaja lisatasu ei ole töötasu. Tööandja maksab töötajale tasu valveaja eest ehk siis aja eest, millal töötaja peab olema tööandjale tööülesannete täitmiseks kättesaadav väljaspool tööaega. Valveaeg ei ole tööaeg ning valveajal ei maksa tööandja töötajale tasu töö tegemise eest, seetõttu ei ole tegemist ka töötasuga. Seega ei lähe teile makstav valveaja tasu arvesse teile puhkusetasu maksmisel.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 197 korda, sh täna 1)