Maavanem pelgab Võiküla tuugeni halba mõju radarile (6)

Saare maavanem saatis Muhu vallale paranduste tegemiseks tagasi Võiküla tuulegeneraatori detailplaneeringu, mis praegusel kujul ei pruugi tagada Muhu õhuseireradari häireteta tööd.

Maavanem Kaido Kaasiku hinnangul pole olemasolevad kokkulepped kaitseministeeriumi ja tuulegeneraatori püstitamist kavandavate vendade Sõnajalgade vahel piisavad, et tagada Muhu õhuseireradari tõrgeteta toimimine ja riigikaitseline huvi.

Kaitseministeerium kooskõlastas tuulegeneraatori detailplaneeringu 2010. aastal tingimusel, et arendaja peab täiendavalt kooskõlastama ka tuulegeneraatori ehitusprojekti.

Ka on vendadelt Sõnajalgadelt saadud kinnitus, mille kohaselt on nad reaalsete häirete ilmnemisel valmis kandma häirete kõrvaldamiseks vajalikke kulutusi. Kaitseministeeriumi kinnitusel on tuuleenergia tootja võimalikest riskidest teadlik ja liigub ehitusprojektiga edasi oma riisikol.

Mõju pole teada

Maavanema hinnangul ei ole olemasolevad kokkulepped kaitseministeeriumi ja arendaja vahel riigi huvide tagamiseks piisavad ega garanteeri õhuseireradari häireteta tööd tulevikus. Seda põhjusel, et generaatori mõju radarile võib ilmneda alles pärast tuulegeneraatori tööle hakkamist.

Maavanem leiab, et õhuseireradari tõrgeteta tööks peavad arendaja ja kaitseministeerium enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmima kokkuleppe, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused detailplaneeringu elluviimisel ja radari toimimise tagamisel. Ka peaks detailplaneering andma ülevaate meetmetest, mida rakendatakse Muhu õhuseireradari töövõime tagamiseks.

Õhuseireradari võimaliku häirimise pärast on mures ka Võiküla selts ja Muhu vallavalitsus. Selts leiab, et Muhu radar peab olema kõrgeima prioriteediga ning mistahes eraõiguslikud algatused ei tohi selle toimimise võimekust minimaalselgi viisil mõjutada.

Muhu vallavalitsus murrab pead, millele tuginedes kehtestada tuulegeneraatori detailplaneering olukorras, kus ehitusprojekt koos meetmetega radari töö häirimise vältimiseks valmib alles pärast planeeringu kehtestamist.

Volikogul peab olema planeeringut kehtestades kindlus, et kavandatav tegevus on reaalselt elluviidav ja ohutu. Antud juhul selgub see aga alles ehitusprojekti staadiumis.

Ka pole maavanema hinnangul Võiküla detailplaneeringu seletuskirjas piisavalt põhjendatud Muhu valla kehtiva üldplaneeringu muutmise vajadust.

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala Võiküla väärtuslike maastike alal, mis tuulegeneraatori püstitamist kavandatud asukohas ette ei näe.

Kus on avalik huvi?

Detailplaneeringu seletuskirjas on jäetud esitamata põhjendused üldplaneeringu muutmise vajaduse kohta. Seejuures tuleb silmas pidada, et põhjendatud vajadus üldplaneeringu muutmiseks saab tulla eelkõige ülekaalukast avalikust huvist, osutab maavanem.

Muhu vallavalitsus esitas maavanemale järelevalve teostamiseks Võiküla Metsa kinnistu detailplaneeringu, kuna detailplaneeringule on avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalikke vastuväiteid, millest nende esitajad ei ole loobunud.

 

Muhu esimen tuulegeneraator

Planeeringu eesmärk on Võiküla Metsa kinnistule ühe Siemens SWT-82-2.3 tüüpi tuulegeneraatori paigaldamine, mille torni kõrgus on 95 m ja rootori diameeter 82 m.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 409 korda, sh täna 1)