Tööle projekti abiga

Tööle projekti abiga

ANDIS JULGUST: FIE-na tegutseval pimemassööril Anneli Lõhmusel tööd juba jätkub. Foto: Sander Ilvest

Vene kirjanik ja dramaturg Maksim Gorki kodanikunimega Aleksei Peškov (1868–1936) on öelnud: “Kui töö pakub naudingut, on elu lausa lust. Kui töö on kohustus, on elu orjapõli.”

2008. aasta lõpul ilmnesid Eesti tööturul esimesed majanduskriisi mõjud, mis avaldusid tööhõive languses ja töötute arvu kasvus. Sama suund jätkus 2009.–2010. aasta jooksul, kui töötuse määr tõusis 19,8 protsendini, ulatudes sotsiaalkindlustusameti andmeil 137 000 inimeseni. Ehk siis töötu oli pea iga viies Eesti inimene – see oli taasiseseisvusajal töötuse kõrgeim tase.

Ennekõike sattusid töötu staatusse puudega inimesed, kellest eeldati, et nad on vähem võimekad ja suurema abivajadusega.

Selleks, et ennetada töötute muutumist pikaajaliselt töötuteks, oli vaja pakkuda neile kiiret ja efektiivset abi töö leidmisel. Nii käivitasid Sinu Koolituspartner (projektijuht Mairi Tamm, teenustejuht Silja Kruuser) ja mitu koostööd tegevat asutust Saaremaal 2011. aastal maakonna töötute aktiviseerimiseks projekti “Tööle – tugiisiku, isikliku abistaja või lapsehoiuteenuse abiga”.

Abi pakuti tööle saamiseks nii puudega kui ka töövõimekaotusega inimestele, sotsiaalsete ja majanduslike toimetulekuraskustega inimestele, hoolduskoormusega ning pikka aega tööturult eemal olnud ja muude probleemidega inimestele.

Projektipõhiselt oli võimalik saada isikliku abistaja teenust tööealisele puudega isikule ka lapse lasteaeda viimisel ja koju toomisel või koolikohustuse täitmisel, et anda lapsevanemale võimalus aktiivselt tegeleda töötamise, töö otsimise või ettevõtlusega.

Kokku osales projektis 39 puudega ja/või töövõimekaotusega isikut, kellest alustas tööd 15, õppima asus kolm ja aktiveerus ehk liitus tugiorganisatsiooniga või päevakeskuse tööga 16 isikut.

Ülejäänutele said edasise aktiivsuse ilmutamisel takistuseks keskusest kaugel elamine või halvenev tervis.

Veronika Allas
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja juhataja

 

Osalenute edulood

Anneli Lõhmus, projektis FIE-na alustanud pimemassöör:

Mind kutsus projektis kaasa lööma puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allas. Enne seda olin töötu, kuigi olin 2007. aastal töötukassa kaudu õppinud masseerimist, kui Martin Ilvese massaažikool Tallinnast käis siin kursusi läbi viimas.
Massaažioskused olid mul seega olemas, aga projekti raames vormistasin end füüsilisest isikust ettevõtjaks, sain targemaks asjaajamise suhtes ja ka selle poole pealt, kuidas näiteks aruandlust teha.

Mulle andis see projekt julgust – olid ju tugiisikud, isiklik abistaja. Kui oled sada protsenti pime – ja pime olen ma 12 aastat –, on ikka kõrvale üht nägijat vaja, kes sind aitab.

Sellistest projektidest tasub kindlasti osa võtta, eriti kui ei ole ettevõtlikkust üksi toimetada. Hea, kui kõrval on keegi hakkaja, kes julgustab ja toetab.

Nüüd teen massaaži Saaremaa puuetega inimeste kojas ja mind kutsutakse ka mujale.
Kliendid on siiani rahule jäänud, tagasiside on positiivne. Tulevikus kavatsen massööritööd edasi teha – nii siin kojas kui ka mujal, kuhu kutsutakse.

Tiina Sepp, puudega lapse tugiisik koolis:

Minust sai tänu sellele projektile isiklik abistaja. Kuna ühe ema laps ei saa oma puude tõttu üksi koolis käia, käisin koos lapsega koolis. Tänu sellele sai ema tööl käia – enne pidi ta ise koos lapsega koolis käima.

Nüüd on see projekt lõppenud, aga mina töötan sama lapsega edasi – olen tema isiklik õpetaja.
Selles projektis osalemine andis mulle midagi ilusat – võimaldas minul kui inimesel, kel on huvi, teha erivajadustega inimeste toetamise tööd. Selle lapse perele andis see võimaluse parandada veidi oma majanduslikku seisu. Nüüd, kui töötan selle veidi erilise lapse õpetajana, maksab mulle tasu Mustjala kool.

Olen lõpetanud Kuressaare ametikooli sotsiaalalal ja puhuti tegelenud täiskasvanud erivajadusega inimestega ka enne. Põhiliselt tegutsen giidina. Leian, et talvel on paras aeg töötada kohalike inimestega ja suvel külalistega. Projekti pääsesin Kuressaare ametikooli kaudu. Leidsin, et see sobiks mulle, kuna ma ei olnud parasjagu millegi muuga hõivatud ja väljakutse tundus huvitav.
Tiiu Polding, puhastusteenindaja Maxima kaupluses:

Maximas töötan möödunud aasta juunist. Enne seda projekti olin aasta töötu, kuna ei leidnud mulle sobivat tööd. Veel enne seda töötasin aga Mönusa Villemi pubis nõudepesijana. Oma praeguse ametiga olen rahul. Töötan graafiku järgi, päevas seitse ja pool tundi.

Selles projektis osalemine andis mulle tööle saamiseks julgust juurde. Käisin töötukassas, saatsin oma CV-d töökohtadesse. Minu arvates annab tööl käimine rohkem enesekindlust. Ka mu elu on tublisti paranenud – ainult puuderahaga ju toime ei tule, töökohta on kindlasti kõrvale vaja.

Edulood pani kirja Monika Puutsa

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 554 korda, sh täna 1)