Lugeja küsib

Võtame tänavuseks juunikuuks täiskohaga tööle 17-aastase noormehe, kellele plaanime maksta miinimumtasuna 1,90 eurot tunnis. Tean, et alaealise tööpäev peaks olema tavalisest lühem – ühtekokku 7 tundi – ning juuni ise on tööpäevade arvult üks lühemaid suvekuid. Tööpäevi on 19. Kokku tuleks noormehel siis juunis kuu aja peale vaid 133 töötundi.

Milline peaks olema sellele alaealisele noormehele makstav töötasu juunis?
Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Töölepingu seaduse § 43 lõike 4 punkti 4 kohaselt on 17-aastase töötaja täistööaeg (lühendatud täistööaeg) 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Töölepinguseaduse § 29 lõikest 6 tulenevalt ei või töötajale maksta vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu.

Vabariigi valitsuse määruse “Töötasu alammäära kehtestamine” (RT I, 11.01.2013, 7) § 1 kohaselt on kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral praegu 320 eurot.

Kuigi alaealise töötasu juunis võiks olla tema lühendatud, 7-tunniste tööpäevade tundide koguarvu ja tunnitasu korrutisena – 19x 7x 1,90 – 252,70 eurot, peame eelkõige lähtuma töölepinguseaduse § 29 lõikes 6 sätestatust. Selle kohaselt ei või tööandja töötajale maksta vabariigi valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu.

Ülaltoodust tulenevalt peaks tööandja oma tunnipalgalisele töötajale, kes on alaealine, maksma vaatamata tema lühendatud täistööajale juunis töötasuks 320 eurot.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 262 korda, sh täna 1)