Veerand saarlastest peab end usklikuks (3)

Viimase rahvaloenduse andmeil tunnistab mingit kindlat usku pisut üle veerandi ehk 26 protsenti Saare maakonna elanikest.

2011. aasta 31. detsembri seisuga oli Saare maakond 15 maakonna seas kindlat usku tunnistavate 15-aastaste ja vanemate elanike osakaalu poolest kuuendal kohal.

26 826-st vähemalt 15-aastasest elanikust peab mõnd usku omaks 6869. Ühtki usku ei tunnista 15 598 inimest. Eesti keskmine usklike protsent on 29.

Enim on meie maakonna elanike seas luterlasi – 4612. Järgnevad õigeusklikud, keda on 1309 (Hiiumaal on õigeusklikke vaid 91).

“Laias laastus võib Saare maakonna jagada kolmeks: idapoolne osa tunnistab õigeusku, keskosas elavad need, kes ei pea omaks ühtki usku või ei soovinud seda avaldada, lääne pool elavad aga luterlased,” rääkis rahvaloenduse projektijuht Diana Beltadze. “Teiste rühmade arvukuse taga Saare maakonnas on ilmselt karismaatilised liidrid.”

N-ö edetabeli kolmandalt kohalt leiab baptistid, keda meie maakonnas on 274. Jehoova tunnistajaid on Saare maakonnas 80. Vanausuliste arvuks on märgitud 3, samas kui Tartumaal on neid 1439.

Kristlike vabakoguduste esindajaid on 45, maausulisi 72. Eesti peale kokku on maausku inimesi 1925, neist Harjumaal 699, Tartumaal aga 304.

Eristamata kristlastena on kirja pandud 39 inimest.

Nelipühilasi on Saare maakonnas 107. Eestis kokku on nende arv 1855, enim elab nelipühilasi Harjumaal (757), kõige vähem aga Hiiumaal (9).

Eesti 4501 katoliiklasest elab Saare maakonnas vaid 27, 1508 islamiusulisest aga 9. Metodiste on meil 76, adventiste 34, budiste 16. Taarausuliste arv on Saare maakonnas 38. Muud usku esindab 73 inimest, usk on teadmata 55 puhul.

Lõviosa maakonna õigeusklikest on eestlased (1195). 291 venelasest peab mõnd usku omaks 87.

“Saaremaa usklikud on vanemad inimesed,” tõdes Diana Beltadze. “Noorte pealekasvu õieti ei ole. Vanuserühmas 15–29 jäi näiteks luterlaste pealekasv üsna väikeseks.”

Saare maakonna 1977-st 15–19-aastasest noorest tunnistab usku vähem kui kümnendik – vaid 174. Neid, kes ühtegi usku omaks ei pea, on 1458.

20–24-aastaste seas on 2004-st inimesest usklikud samuti pea kümnendik (196). Vanusega usklike osakaal kasvab. Näiteks 2095-st 60–64-aastasest elanikust peab mõnd usku omaks juba rohkem kui neljandik (530), 80–84-aastastest aga tublisti üle poole (1001-st 658), 85-aastaste ja vanemate seas on usklikke 625-st 432.

Oma usu kohta ei soovinud vastust anda 3560 inimest, 799 puhul on suhe religiooni teadmata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 342 korda, sh täna 1)