Torgus pandi rootslaste tee-ehitusele käsi ette (15)

teeehitus

TEE-EHITUS SÕRVES: Nädala alguses kooriti ehitusalune maapind paljaks. Esiplaanil on vana maantee, mis jääb suvilast 20 meetri kaugusele. Foto: Mati Martinson

Sõrve sääre tippu rootslastest eraomanike suvilakompleksi juurde kavandatakse teed, mis jääb ehituskeeluvööndisse. Keskkonnainspektsioon peatas ehituse esmaspäeval.

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse juhtivinspektor Anneli Vahter ütles Saarte Häälele, et inspektorid käisid Sõrves kohal 22. aprillil. “Anti suuline korraldus tegevus peatada,” sõnas Vahter, lisades, et inspektsioon on asjaolude selgitamiseks algatanud järelevalvemenetluse.

Torgu valla ehitus- ja maanõunik Tiia Kluge, kes ka ise esmaspäeval Säärel käis, ütles, et seal juuriti tõepoolest kände ja tasandati pinnast, mis tema arvates on ehituskeeluvööndis lubatud. Kluge sõnul on Torgu vallavalitsus väljastanud ehitusload Sääre külas asuvale Põhjakaare kinnistule suvila ja kõrvalhoone ehitamiseks. Tee rajamiseks luba antud ei ole.

Asjaõigusseaduse järgi on omanikul, kelle kinnistule puudub juurdepääs, õigus nõuda seda üle võõra kinnisasja. Kuna Põhjakaare kinnistu piirneb avalikult kasutatava teega – Sääre–Majaka riigimaanteega, ei ole kinnistu omanikul õigust nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juhtumisi asub aga riigimaantee samuti ehituskeeluvööndis.

Vastavalt Põhjakaare kinnistu hoonete ehitusprojektile on juurdepääs kinnistule Sääre–Majaka riigimaanteelt. Hoonete ehitamise ajal loodetakse Tiia Kluge selgituse kohaselt kasutada naabritega kokkuleppel olemasolevat loodepoolset erateed, et vähendada keskkonnakoormust.

Kuna projekti kohaselt kinnistu juurdepääsutee alune maa ainult tasandatakse ja tugevdatakse olemasoleva pinnase ja kruusaga, millele kasvab edaspidi muru, leiab Torgu vallavalitsus Kluge sõnul, et see ei ole ehitusseaduse tähenduses ehitis.

“Samas ei rikuta ka ehituskeeluvööndi peamist eesmärki, milleks on kaitsta ranna ja kalda looduslikku kooslust liigse arendustegevuse eest ning tagada elanikkonnale alade avatus, mida antud juhul ka tehakse,” kinnitas Kluge.

Kuna Sääre–Majaka tee on riigimaantee, siis on vastavalt teeseadusele riigimaanteedelt peale- või mahasõidu rajamiseks vajalik taotleda maanteeametilt kooskõlastus. Torgu vallavalitsuse andmetel on see kooskõlastus omanikul olemas.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 926 korda, sh täna 1)