PRIA nõuab Lümanda vallalt ligi 40 000 eurot (15)

PRIA nõuab Lümanda vallalt ligi 40 000 eurot

TÜLIÕUN ATLA: Lümanda valla Atla sadama rajamisel on üks tüli teist taga ajanud ning kokkuvõttes päädis ehitus suure rahalise nõudega valla vastu. Foto: Sander Ilvest

Atla sadama ehitusel tehtud möödalaskmised võtavad Lümanda vallakassast üle 38 000 euro, kui Lümanda vallavalitsusel ei õnnestu PRIA otsust kohtus tulemuslikult vaidlustada.

Otsuse nõuda Atla sadama ehituse I etapi töödeks antud rahast umbes viiendik tagasi tegi PRIA selle nädala alguses. PRIA nimetab otsust “tavatuks”, sest kunagi pole ühelt vallalt või linnalt nõutud toetust tagasi nii suures mahus – kokku 31 855 eurot pluss 6371 eurot käibemaksu.

Eile PRIA otsuse kätte saanud vallavanem Jaanika Tiitson (fotol) ütles, et kuna asi on väga värske, pole ta sellesse veel süvenenud, rääkimata teiste asjaosalistega nõupidamisest.

Seetõttu ei saanud Tiitson ka vastata, mille arvelt Lümanda PRIA-le raha tagastab, kes ja kuidas vastutab. Lümanda vallaeelarve on 719 617 eurot, sellest reservis 4000 eurot.

Vallavalitsus vastutab

“Vaatamata sellele, kelle tegevus viib toetusega seotud nõuete rikkumiseni, vastutab PRIA ees toetuse saaja,” ütles PRIA arengutoetuste osakonna juhataja kt Piret Kljutšivski.

“Atla sadama ehitamine on olnud keeruline protsess. Nüüd, kus ehitus lõpuks reaalselt valmis on saanud, tundub, et paberil ja bürokraatia jaoks asja justnagu polekski olemas,” sõnastas Jaanika Tiitson vallavalitsuse kommentaari ja lisas, et neil on kavas PRIA otsus kohtus vaidlustada.

Saarte Hääl kuulis Atla sadama auditist jaanuaris. Talvel kinnitas mitu volinikku, et on võimalikust toetuse tagasinõudest kuulnud, kuid detaile vallavalitsus neile avalikustanud ei ole.

Piret Kljutšivski sõnul on Lümanda vallavalitsusele toetus tänaseks täielikult välja makstud ja sadama uute etappide väljaehitamine järgmiste toetuste abil käimas. I etapi rahastamine sattus kontrolli täiesti juhuslikult.

Kljutšivski ütles, et ekspertide hinnangul polnud projekteerija ja peatöövõtja (OÜ Monoliit, kellele tegi alltöövõttu OÜ Mert – toim) koostanud ehitusprojekti piisava täpsusega. Nii olid tegelikult ehitatud kaldakindlustuse mahud paljuski väiksemad kui hinnapakkumises, mis oli tehtud enne toetuse taotlemist.

Sadam tehti madalam?

“Tehtud tööde kohta koostatud aktid näitavad aga ehitustöid ja nende mahte samasuguses ulatuses, nagu oli PRIA-le laekunud hinnapakkumises,” selgitas Piret Kljutšivski, kelle hinnangul aidanuks ehitusel vigu vältida valla asjalik omanikujärelevalve.

Seda aga ei tehtud ning käärid paberil toodu ja tegelikkuse vahel tuvastas alles PRIA tellitud ekspertiis. Näiteks ka selle, et ehitatud on 1,5 meetri sügavune sadam, kuid projekteerimistingimused nõudsid sügavuseks 2,5 m.
Seetõttu on süvendamiseks tehtud väljakaeve maht poole väiksem kui taotluses, mille alusel PRIA toetuse määras.

OÜ Monoliit projektijuht Jaak Reinmets ütles, et pole PRIA süüdistustega detailselt kursis, kuid kindlasti vaidles ta vastu 2,5 meetrise sügavuse nõudele.

“Esimeses etapis ei olnud sadama süvendamist, vaid oli vaja teha süvendustöid ainult sadamakai asukohas, et saaks sadamakai nõutavasse sügavusse ja paigutada slipp,” sõnas ta.

Oluliselt väiksemad mahud leidis ekspertiis betoonist erosioonikaitse ja slipi killustikaluse rajamisel, ujuvkai jaoks oli projektis nõutud süvendus tegemata, poomid puudu jne.

Mõne töö mahud hindas OÜ Ehitusekspertiisibüroo ekspert ka projektis ettenähtust suuremaks, kuid isegi need muudatused oleks Lümanda vallavalitsus pidanud PRIA-ga kooskõlastama.

PRIA oli andnud nõusoleku muuta üksnes slipi asukohta ja kaldakindlustuse kõrgust tingimusel, et investeeringuobjekti kogumaksumus ja tööde mahud ei muutu.

Piret Kljutšivski sõnul analüüsis ekspert ka toetuse saamiseks esitatud hinnapakkumist ja tuvastas, et mitme töö hind oli põhjendamatult kõrge.

Jaak Reinmets aga ütles, et ei ole Ehitusekspertiisibüroo tööga nõus ja loodab, et vallal õnnestub see vaidlustada.

Tema sõnul ei saa tõsiselt võtta ettevõtet, kes tegi Atla sadamas Mert OÜ tellimusel töid ja nüüd justkui kontrolliks ka iseenda tegevust.

“Pealegi on Ehitusekspertiisibüroo puhul tegemist erapooliku tööga, kuna OÜ Monoliit on eelnevalt teinud ekspertiisi Mustvee sadama ehitusega seotud kelmusega, milles kritiseeriti Ehitusekspertiisibüroo tööd,” sõnas Reinmets.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 312 korda, sh täna 1)