Käsitüöle märk külge?

Juu nüid soavad varsi elude õued puhtaks roabitud. Laupa-pühabe andis surt kenad ilma koa. Nõnna et neljandal mail võib mureta talgu minna. Talgukohti oo Muhus üksjagu. Ja kis põle ennast viel kirja annud, siis olge aga nobed.

Aga enne talgupääva oo sii viel ühte koma teist.

Riede, kahekümne kuiendal näituseks oo lasteaa saalis üks pisike kokkusoamine. Neh, sii vähäm kut kümmekond voastad tagasi Muhu Kess köis välja nõukse mõtte, et muhulaste tehtud käsitüöl piaks olema mingisugune märk pial, et tiaks, et oo ikka Muhus tehtud. Nõuke märk isegid konkursi kordas leiti, aga miskipärast jähi asi soiku. Nüid aga oodetse igasuguseid käsitüö sõprasid riede õhta kellu poole kuieks lasteaa saali, et natusse aru pidada. Äkist oleks ikka sõukest märki taris? Ehk oo just nüid tuln õige aeg, et märk kasutuse võtta.

Neh mis sii ütelda. Kui sa ilmas-moas rinki liigud, siis näeb vahest igasugust nodi, midast muhulaste käsitüö pähe maha müiasse. Võeras inimene ep soa arugid, et põle õige Muhu tüö.

Alles ilja aa eest ma kuulsi, et ühe laulupidu aegas olli Talina linnas müüdud Muhu roosit pätta. Aga nee oln sõuksed kossakad, et isegid soarlased, kis neid nägema juhtun, põlle mitmel üöl magada soan, muhulastest riakimata.

Neh, ja mõtle siis, kui inimene köib rinki, omastarust Muhu roosit`luusa selgas ja siis mõni tiadjam kuskil juhtub nägema ja soab aru, et põlegid õige Muhu asi. Võib ikka kahuvalu koa olla. Aga neh, eks nee õiged meistrid, nikerdajad, ooletajad ja näputüö tegijad piaksid ikka siikohtas oma sõna ütlema.

Laupa, kahekümne seitsmenda õhta kellu seitsmest näidatse Hellamaa külakeskuses näitemängi. Suure-Jaani näitering teeb nõukest tükki, misel oo nimeks “Koristajad”. Pileti eest küsitse kolm eurut.

Ja tuleva nädali oo neljal pääval – esmasbe, teesibe, neljabe ja riede – külakeskuses kirbukas. Soab omad ülearused asjad ää müüa või nõuksi osta, misest puudus oo. Sest asjadega oo ikka sedaviisi, et mis oo ühel üle, see oo teesel puudu. Täpsemaste soab uurida Tiina kääst või külakeskuse televonni pialt.

Tuleva teesibe, kolmekümnendal, oo Vanatoal pidu oodata. Õlleõhtat peetse ja kellu kahessast akatse pihta. Igatsorti võistlusi oo laanis ja mälumäng ja koduõlut soab koa mekki. Tantsi soab koa. Muhu Virtuoosid mängvad tansiks. Pileti innaks oo kaks eurut. Ja neh, maha üitud küll põle, aga mine sa ullu tia, kui ikka kohale minna ja kangeste kenasti paluda, äkist soab sooja õlut koa.

Aga olga meite riaki ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 155 korda, sh täna 1)