Minister Parts: me ei sureta elu saartel välja (18)

Riigikogu 15. aprilli istungi üks päevakorrapunkte oli Keskerakonna fraktsiooni 12 liikme 11. märtsil majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile esitatud arupärimine parvlaevaliikluse probleemide kohta. Avaldame ministri vastused väljavõtteina ettekande stenogrammist.

Esimene küsimus: “Millega põhjendate laevapiletite hinna tõusu olukorras, kus liiniveo korraldamiseks eraldati 15,7 miljonit eurot ning lisaks täiendavalt 600 000 eurot piletidotatsiooniks? Kas teie arvates võib nii suurt piletihinna tõusu normaalseks pidada?”

J. P.: “Väidate, et piletihinnad tõusid käesoleval aastal 25%. Tegelikult oli keskmine hinnatõus natuke alla 15% ja dotatsioon, mida riigieelarvest makstakse saartega laevaühenduse pidamiseks, ei ole kokku 16,3 miljonit eurot, vaid 15,7 eurot ja juba olemasolevale 15,1 miljonile eurole lisandus toetuste eelarve kasv 600 000 eurot riigieelarve arutelu käigus riigikogus.

Üle 900 täiendava reisi

Piletihinnale riigieelarvest makstav dotatsioon on seotud ka kolmanda olulise komponendiga, mis on nii Saaremaa kui ka Hiiumaa inimeste ja ettevõtete peamine murekoht – pakkuda täiendavaid lisareise. Alates käesolevast aastast on kokku üle 900 täiendava reisi. Põhjuseks ei ole ainult kulude kasv, vaid soov tihendada reisigraafikut, tõsta ühenduse kvaliteeti.

Pärast 2007. aastat ei olegi parvlaevaliinide üleveohindasid tõstetud, need on olnud ühesugused. Eelmistel aastatel on parvlaevaliinidel sisse viidud lisasoodustusi, mis on üleveohindasid hoopis alandanud. 2011. aastal legaliseerisime olulise hinnasoodustuse Saare- ja Hiiumaa elanikele ja vähendati olulisel määral kõigi veokite ja busside üleveohindasid.

2012. aastal likvideerisime broneerimistasud. Seega võrreldes 2008. aastaga langes 2012. aastaks piletitulu nii reisija kui ka sõiduki kohta keskmiselt 19%. Pärast selle aasta hindade kehtestamist jääb piletitulu reisija ja sõidukite kohta madalamaks 2008. aasta keskmisest tulust reisija ja sõiduki kohta.

Piletihindade jätmisel 2012. aasta tasemele oleks eelarves tekkinud puudujääk, mille tulemusena oleksime pidanud vähendama graafikreiside mahtu. Samas, tegelik vajadus ja nõudlus oli graafikujärgsete reiside mahtu hoopis tihendada.
Kuigi nende uute korrigeeritud hindade kasutuselevõtust on vähe aega möödas, on reisijate arv hoopis tõusnud ka nende inimeste arvelt, kes ei kasuta seda soodustust. Ehk teisisõnu, kvaliteet on väga oluline, et inimesed tegelikult seda kasutaksid.

Reisijate arv kasvab

Te siin süüdistate ministrit soovis suretada elu Eesti saartel välja. Sellist soovi mul ei ole. Viie aasta jooksul koostöös operaatoriga tehtud investeeringud Väinamere sadamatesse – uued laevad, investeeringud infotehnoloogiasse, et tõsta reisijatele teenuse mugavust – on viinud tulemuseni, et reisijate arv kasvab. Inimesed võivad olla teadlikud, välja arvatud tõenäoliselt mõned üksikud päevad aastas, kus inimene teab, et ta saab järjekorras seismata laeva peale ja võrdlemisi hea laevaga ja heal tasemel teenusega lühikese ajaga üle.”

Kolmas küsimus: “Kahe aastaga on kasutusele võetud uued kütusesäästlikud parvlaevad, piletihinnad on läinud kallimaks, ka püsielanikele. Talvised sõidugraafikud on aga muutunud hõredamaks või jäänud samaks.”
J. P.: “Siin te jälle eksite! Vastupidi, püsielanikele on hind läinud odavamaks. Sõidugraafikuid tihendatakse nüüd uue kokkuleppe järgi nii talvel, suvel kui sügisel.

Te küsite, kuhu ja mille tarbeks lähevad need miljonid eurod maksumaksja raha. Vastus: kehtiva avaliku teenindamise lepingu alusel korrigeeritakse vedajale makstava reisitasu periooditasu suurused vastavalt kehtestatud valemitele, mis sisaldavad endas nii tarbijahinna indeksit, kütusehinna kui ka keskmise palga muutuse koefitsienti. Kui võrrelda 2013. aasta eeldatavat veoteenuse maksumust eelmise aastaga, siis pool kulude kasvust on seotud reiside arvu suurendamisega, ülejäänud tulevad sisendite hindade kallinemisest.

Et vedaja on liinile toonud uued ja kütusesäästlikumad laevad, ei muuda sõlmitud lepingu sisu, nii et uute laevade eest täiendavat kulu ei ole vedaja saanud. Vedajal on kütusekulu tõenäoliselt vähenenud, kuid samas on säästu suures osas tasakaalustanud kütusehinna tõus. Kokku on laevapargi uuendamine täiendavaid investeeringuid võtnud suurusjärgus 90 miljonit eurot.

Veel kord siis: viimase hinnakirja muudatusega jäi kehtima Saaremaa ja Hiiumaa elaniku 50-protsendine piletisoodustus ja need hinnad on pärast korrektsiooni saare elanikele odavamad kui enne püsielaniku soodustuse kehtima hakkamist. Kuivastu–Virtsu liinil oli 2010. aastal reisijapilet 2 eurot 24 senti, praegu on see 1 euro 30 senti.”

Neljas küsimus: “Millised on majandusministri konkreetsed sammud olukorra parandamiseks, et inimestel oleks võimalus saada mõistlik ülesõiduhind?”

J. P.: “Vastasin eelpool. Usun, et Saaremaa ja Hiiumaa põliselanikele tehtud soodustus on märkimisväärne. Kui Eesti riik on kunagi rikkam, siis muidugi võiks seda hinda veel alandada, et saare elanikud ei tunnetaks ennast mandri elanikest ebaõiglasemalt kohelduina.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 745 korda, sh täna 1)