Kolmandikul perearstidest on normist pikem nimistu (21)

Kolmandikul perearstidest on normist pikem nimistu

ARSTE EI JÄTKU: “Nimistud on pikad olude sunnil,” tõdeb perearst Elo Lember (keskel), kes on ka aktiivne tervisesportlane. Foto: erakogu

Perearstide nappus Saare maakonnas on paisutanud tegutsevate tohtrite nimistud piirsuurusest kuni poolteist korda pikemaks.

Kuigi Eestis on perearsti nimistu suuruseks määratud 1600 ± 400 inimest, töötab Saare maakonnas mitu tohtrit, kelle nimistu on tunduvalt pikem. Esikoht nende seas kuulub Kuressaare linna ja Kärla valla elanikke teenindavale Kaalep Koppelile, kelle nimekirjas oli 1. aprilli seisuga 3268 inimest, kellest kindlustatuid oli 2945.

Orissaare, Laimjala ja Pöide valla rahva perearsti Elo Lemberi nimistus on aga 3016 inimest, 2707 neist kindlustatud.
“Need nimistud on ühe arsti kohta tõesti pikad,” ütles haigekassa avalike suhete juht Evelin Koppel, põhjendades nimetatud tohtrite populaarsust sellega, et perearste on maakonnas vähevõitu.

“Kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal Kärla arsti kohale konkurss oli, siis ei leitud sinna kedagi,” tõdes Koppel, avaldades lootust, et ehk suudab olukorda parandada Tartu ülikooli ja sotsiaalministeeriumi koostöö, mille raames perearste koolitatakse.

“Selle eest, et arst oleks olemas, vastutab käesoleva aasta jaanuarist terviseamet,” ütles Koppel.

“Nimistud on pikad olude sunnil – arste lihtsalt ei jätku,” kommenteeris praegust olukorda perearst Elo Lember. Oma nimistu pikkuse põhjuseks nimetas Lember seda, et kuna Jaan Kirss perearstina enam ei tööta, liitis haigekassa Kirsi nimistu tema omaga.

“Minu nimistus on küll üle kolme tuhande inimese, aga kuna kindlustatuid on mõnesaja võrra vähem, tulen toime,” rääkis Lember. “Tõenäoliselt on ka paljud inimesed rännanud mujale, töötades näiteks Soomes.”

Lember märkis, et isegi kindlustatute arv (2707) on päris suur ning väikeseks ei saa pidada ka kolme valda hõlmavat teeninduspiirkonda.

“Kui dr Kirss töötas detsembri algul veel abiarstina, siis nüüd pole meil abiarsti kuskilt võtta,” nentis Lember. “Õnneks on mul ka teine pereõde ja see aitab väga palju.”

Rohkem kui 2000 inimest kuulub Kuressaare perearstide Ingrid Tamme (2705), Sille Väli (2535), Triin Nirgi (2071) ja Kersti Tuulingu (2046) nimistusse. Lühim nimistu on Kihelkonna valla ja Lümanda valla põhjapoolse osa rahvast teenindaval Ain Ausil – 1013, kellest kindlustatuid on 908.

Eestis on perearsti nimistu suuruseks kehtestatud 1600 ± 400 inimest (või 2400 isikut, kui perearsti juures töötab ka abiarst), millest terviseamet võib kooskõlastatult Eesti haigekassaga lubada kõrvalekaldeid sõltuvalt piirkonna eripärast.
Arstil on õigus vabalt määrata oma nimistu suurus 1200-st kuni 2000 inimeseni.

Perearst võib võtta inimese oma nimistusse olenemata piirsuuruse ületamisest, kui nimistusse kuulub inimese pereliige.

 

Kommentaar

Peremeditsiini osakonna juhataja Pille Saar: 

Üle 2000 isikuga nimistud on tekkinud mitmel põhjusel. Väiksematesse maakohtadesse on sageli raske arsti leida ja seetõttu tuleb perearstil teenindada suuremat hulka patsiente. Üle 2000 patsiendi on sageli ka arstidel, kes tegutsevad kasvava elanikkonnaga omavalitsuse haldusterritooriumil ja kus on perearst, kes osutab väga kvaliteetset tervishoiuteenust.

Nimetatud põhjustel on lubatud nimistud, mille suurus on 2001–2400 patsienti, tingimusel, et nimistut teenindab lisaks seda omavale perearstile ka teine arst. Abiarsti leidmiseks oma nimistu juurde on perearstidele antud üleminekuaeg 1. jaanuarini 2015. Samas ei ole teise arsti töökoormus reguleeritud, selle otsustab perearst.

Kuna seadus annab nimistu piirsuurusele konkreetsed piirid, peaksid perearstid arvestama, et pikemas perspektiivis tuleb nimistud viia kooskõlla lubatud piirsuurusega.

Terviseameti andmeil on Saaremaal neli üle 2400 patsiendiga nimistut, nendest kolmel on perearstile lisaks abiarst.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 303 korda, sh täna 1)