Lugeja küsib

Töötan ehitusfirmas, kus ei ole pikemat aega töötasu õigeaegselt välja makstud ning praegu ei ole tööandjal ka tööd pakkuda. Mulle öeldi, et tööpuudus kestab veel paar kuud. Millised on minu võimalused töölepingu lõpetamiseks ja kas sellest tuleb tööandjale ette teatada?

Vastab tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

Tööandjal on vastavalt seadusele kohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga ja maksta töötasu töölepingus kokku lepitud palgapäeval. Kui tööandja ei ole suutnud neid kohustusi juba pikemat aega täita, võib töötaja leida, et tegemist on töölepingu olulise rikkumisega. Tööandjapoolse töölepingu olulise rikkumise korral võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 91 lõike 2 alusel.

Ülesütlemisavaldus tuleb tööandjale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kirjaga või paberkandjal. Avalduses tuleb tingimata põhjendada, miks leiate, et töölepingut on oluliselt rikutud. TLS-i § 98 lõike 2 kohaselt ei pea töötaja tööandjale erakorralisest ülesütlemisest ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või seda töötajalt mõistlikult nõuda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 251 korda, sh täna 1)