Emakielepäävast ja Muhu murdest

Naestenädal oo siis nüid seljataga. Aitüma kõikidele mies-ingedele, kis selle nädali nõnna kenaks ja munukseks tegid! Olli uusi ja vanasid ansamblime, kis sii ning sial laulsid ja rahvast tansitasid. Ja neh, süia pakuti koa ja.
Nüid juba ootaks kangest soemaid ilmu, aga mitte ep anna seda külma järgi. Pääva vahest arva sulatab, üöse külmetab ikka ühtejooni.

Tunaeele peeti muistse Muhu moe järgi talvearjapääva. Ennevanasti arvati, et just selle pääva, kaheteistmendal märtsil, lähäb talv pooleks ja akkab pissitassa kevade poole veerma. Kukk pidada sest päävast soadik juba õuest tera leidma. Nõnna et natusse tuleb ikka kannata viel.

Juu siis piab omad päävad nii tiheks ja kiireks aama, et ep pane tähelegid, kui külm väljas oo. Ehk siis jõvab kevade nobemini kohale koa. Ja teha oo sii kut palju.

Täna oo emakielepäe. Seda pääva oo ikka lasteaidas kangeste meeles peetud. Seevoastane pidamine oo natusse edasi lükatud – kahekümne kahessandani. Paergu oo lapsed puhas tõbised ja mis sa sest pidust piad, kui pidulisi põle.
Oome, 15. õhta, oo noordekeskuses lugemisvõistluse ää lõpetamine. Neh sellega oo nõuke asi, et roamatud ollid juba ammuksilma ette antud, mis tulli läbi lukeda. Ja nüid siis tuleb nende piale tiha üks pisike vikturiin. Neh, et mis koa meele jähi nendest roamatutest.

Kolmas üritus, misel koa emakielepäävaga kangest suur side oo, peetse ää laupa, kuieteistmendal märtsil, kellu kahestteistmest Hellamaa külakeskuses. Sial esitletse siis muhukielsete unejuttude ja lauludega plaati “Tule, tule, Une-Liisu”. Muhu muuseum oo nõukse plaadi välja annud nüid. Ikka selle jäuks, et lapsed juba riakima akates arjuksid muhu kielt koa kuulma ja riakima. Neh, kuulmisega jäeb õige jutu mõlk paramini külge. Ja see muhu kiel oo ikka see kõige iidsem emakiel sii soare pial.

Pühabe, seitsmeteistmendal, tihasse spordiallis pääva eest sporti. Täpsemaste peetse ää Muhu lahtiste võrkpallimeistrivõistluste finaalturniir.

Ja niipalju ma riagi tulevast nädalist koa, et siis tihasse noordekeskuses nädali läbi kunsti. Arneki kääst soab täpsemaste uuri ja noordekeskuse kodulehe pialt koa.

Aga nüid ma veereta jutu vaiksest sõnna Muhu murde piale tagasi. Sest ma tahtsi ikka meele tuleta, et murdevõistlus oo köimas – “Loosiaegsed lood ja laulud”. Vat olli üks nõuke aeg, mise kohta muist ütlevad nõukaaeg ja muist jälle vene aeg. Moainimesel olli tükkis kolmas ütlemine: loosiaeg. Vat just sest aast ja selle aa elust Muhu soa-re pial tulekskid nüid nobesti kirjuta.

Täpsemaste soab murdevõistluse kohta uuri veebruarikuu Muhulase sihest. Ja Muhu Kess paneb muidugist kangest südamele, et kis oo akan kirjutama või laanivad kirjuta vanade muhulaste elulugusid või juttusid Muhu eludest-ma`adest, siis neid oodetse Muhu Kessi poolt ikka koa murdevõistlusele. Põle nee kõik viel kirja soan üht.

Nõnna et kukkuge siis nobesti kirjutama ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 175 korda, sh täna 1)