Naeste nädalast

Neh see oo juba vana moed, et Muhus peetse naestepääva aegus naestenädalt. Ja see nädal oogid Muhus naeste nädal ja koolis oo sedasammati terve nädali läbi tüdrikute nädal.

Ja mis siis naestenädalal tehasse ja juba tehtud oo? Esmasbe õhta tehti Hellamaa külakeskuses tortisid. Täpsemaste Keeduse klubi sai kokku ja sial õpeti torditegu. Teisibe omingu olli Hellamaal memmede ommik.

Neljabe oo ikka jälle Hellamaa külakeskuses näputöö tegemise päe. Sedaviisi, et keskomingust lõunani, kellu kümnest üheni oo esimene sats ja õhta viiest kahessani oo siis jälle. Neh, et ikka kõik soaksid köia, kis tahtvad. Osavõtmise jäuks piaks ühe euru koa seltsi võtma. Sedakorda tihasse rohkem nõuksi ehte- ja nipsasjasid.

Riede, päris naestepääval siis, oo Liiva koolimajas kellu neljast irmuskena naestepääva kontsert. Pileti innaks oo viis eurut. Laulvad meite oma Muhu Virtuoosid ja üllatusi oo koa laanis ühna üksjägu. Piletime soab ette tellida Tiina kääst või Hellamaa külakeskusest.

Ja naestepääva õhta kellu seitsmest oo külakeskuses jälle mehed köökis. Neh, üks käputäis remmis mehi kukub süia vaaritama. Ja kis tahtvad sõnna mekkima minna, siis omast tuleb ikka nobesti ette tiada anda külakeskuse televonni piale või siis Tiinale. Ja kaks eurut tuleb koa seltsi võtta.

Laupa, ühessanda õhta, siis soab lõpuks tantsi koa. Ikka jälle Hellamaal. Kellu seitsmest akkab tansiõhta ja pillimeesteks oo meite oma Muhu Laulusõbrad. Kohvi oo maja poolt ja kohvikõrvane tuleb omal seltsi võtta. Ennevanasti mõned mehed torisesid, et mis nee tansiõhtad nii kangeste oo, maksa kolm rupla ja tansi oma naesega. Neh, nüid küsitse selle pidu aegas kaks eurut ja tansi omaga või võeraga, just soo oma asi.

Noordekeskuses naeste nädalt ep peeta, sial peetse tükkis teaatrinädalt. Juba esmasbest soadik ja riedeni välja. Esmasbe ja teisibe kulusid meisterdamise piale ää. Ikka maskid ja nukud piaks omale valmis tegema. Kessiku, kuuendal, ollid Mare Noot ja Orisare gümnaasiumi MO-Teater külas. Neljabe voadatse ja tihasse vilma. Neh, kõiksugu grimmid ja kostüümed ja puhas, mis taris oo. Ja riede tihasse teatrit.

Ja riede, kahessanda märtsi õhta kellu kahessast näeb noordekeskuses “Karikakramäng II”, kis veel põle näin või uieste nähe tahtvad. Pilet oo ikka kaks eurut.

Ja neh, nüid üks pireke kaugem jutt koa. Ühna kohe soab valmis muhukielne ja -mielne laste unejuttude ja lauludega plaat. Nimeks oo “Tule-tule, Une-Liisu”. Lasteaidas oo selle kõige esimene tutvustamine. Täpselt emakielepääval, neljateistmendamal märtsil, ja nõuke suurem tutvustamine ja esitlemine oo Hellamaa külakeskuses kuieteistmendal. Sur munuke plaat oo.

Nõnna et olga siis moekast ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 182 korda, sh täna 1)