Laupa oo küinlapäe

Ennemalt olli küinlapäe ikka kõige viimane jõulupüha Muhus. Seks päävaks pandi isegid jõuludest ankur õlut seisma. Rukkipõhud toodi jälle tuppa ja tehti jõulutoitusid ja köidi kirkus ja külas koa. Nõnna kut jõulud, põle koa küinlapäe Muhus mitte kutset tunnud. Kis külla tulli, olli ikka teretuln. Isegid väimehed väeti seks päävaks kohale.

Küinlapääval minne talve süda lõhki. Juu selletaudi oogid Muhus see küinlasula ikka oln, misest vanamad inimesed riakivad. Ikka küinlasula ja küinlasula. Juu näeb kuidas seevoasta oo.

Aga nüid juba annab niipalju päävavalget juure, et soab ilma tuleta roosida. Nõnna nee õiged muhu värvid pidada ikka kõige paramini välja tulema.

Liiva liuvälja piale oodetse ikka kangesti rahvast. Eks ta sõuke ea koht kontide liigutamiseks oo. Soab uisuta ja okit mänga. Ja kuulukse, et neid, kis Leisis tahtvad ojomas köia, olla koa ikka tüki rohkem, kut bussis kohtasid oo. Ega’p soa paljast vagusi istuda neh. Muidu köid piale viitekümmet rinki, kõver kut rattapöid ja ükski vägi ega võim ep aa sind änam sirgu mitte.

Ah neh, ja ikka see reemiate jutt koa. Et üheteistmenda küinalkuu päävani oodetse vallamajas teite ettepanekumi selle kohta, et kelledele piaks andma mineva voasta hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad. Ja mõuke olli teite meelest mineva voasta kõige tarblisem tegu, mis Muhu soa-re pial tehtud sai.

Kandidaatisid soab esita, kui ise vallamajase minna või postiga soata või internetist koa, aadressi piale vald@muhu.ee. Reemiad antasse kätte vabariigi voastapääva aktusel, midast sedakorda peetse kahekümne esimese veebruari õhta.

Neh, üks jutt viel. See põle vist änam uudis, et vanadekodu ehitus piaks kevade pihta akkama. Aga nüid oo lootus suur, et nooremad inimesed omale koa uie maja soavad. Ammuks oo mõte oln, et spordialli külge piaks ruumisid juure tegema ja noordekeskuse sõnna kolima. Neh ja kui nüid juba ministeeriumist küsitse, et kas muhulased ikka tahtvad vile omale nõukest tüöd kaela piale võtta, siis piaks küll änam-vähäm kindel olema, et Talina poolt nee rahad siia sõitvad. Nõnna, et juu jäeb nüid ootama ja voatama, mis sest asjast tuleb.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 118 korda, sh täna 1)