Kallemäele kolimisest võidaksid mõlema maja lapsed (7)

Saare maakonnas on suurem osa hariduslike erivajadustega laste õppest koondunud Kallemäe kooli (hetkel 58 õpilast).
Lisaks Kallemäe koolile tegelevad hariduslike erivajadustega laste õpetamisega ka mõned Saare maakonna omavalitsuste koolid.

Viimaseid ei ole kuigi palju, sest tänastes tingimustes nõuab see koolilt mitmesuguseid lisaressursse ja eelkõige väga head tahet.

Õpilaste arv aina väheneb

Riiklik tulevikunägemus hariduslike erivajadustega laste õpetamisest sisaldab endas oluliselt enam kaasava hariduse põhimõtteid.

See tähendab, et võimalikult paljud erivajadusega õpilased peaksid õppima oma kodulähedases koolis tavalaste keskel.

Selle seisukoha häid ja halbu külgi analüüsida ei ole käesoleva artikli eesmärk, eks igal haridusvaldkonnas töötaval inimesel ole oma arvamus. Kallemäe kooli edasise töö planeerimisel omab see nägemus aga olulist rolli.

Hariduslike erivajadustega laste kontseptsiooni riikliku projekti kohaselt on Kallemäe kooli planeeritud edaspidiseks kohti 30 õpilasele. Selleks renoveeriti 2011. aasta sügiseks igati kaasaegse õpikeskkonnaga koolihoone Kallemäel.

Kõik, kes on kooli külastanud, teavad, milliseid tingimusi pakuvad lastega tegelemiseks kooli ruumid, välised spordirajatised ja suur õueala.

Hetkel tegutseb Kallemäe kool kahes hoones – vastrenoveeritud hoones Kallemäel ja Kallemäe kooli filiaalis Kuressaares. Viimast nimetatakse rahvasuus toimetulekukooliks. Nimetus on jäänud ajast, kui kool oli veel Kuressaare linna hallatav asutus.

Õppeaastast 2005/2006 loobus linn toimetulekukooli ülalpidamisest. Klassid liideti Kallemäe kooliga ning tekkis Kallemäe kooli Kuressaare filiaal, kus õppetegevus jätkus riigi rahastamisel.

Ühelt poolt laste arvu üldise vähenemise ja teisalt kaasava hariduspoliitika tulemusena on Kallemäe kooli õpilaste arv iga aastaga vähenenud.

Praegu teadaolevatel andmetel on õppeaastaks 2013/2014 õpilaste nimekirja jäämas 44 last. Sõltuvalt klassikomplektide moodustumisest jääks filiaali ruumidesse aga 14–15 last. See seaks suure küsimärgi alla linna maja ülalpidamise ning töö kahe maja vahel jagamise otstarbekuse ja efektiivsuse.

Kulutades erinevaid ressursse kahe maja toimimiseks, jääks paratamatult vähem vahendeid otseseks tööks lapsega. Kõige enam kannataksid tugiteenused, mis on erivajadustega laste puhul kõige olulisemad.

Lahendamist vajab transpordiküsimus

Pikka aega on räägitud filiaali ümberkolimisest Kallemäele. Avara ja kaasaegse koolihoone näol on selleks tingimused loodud. Lahendamist vajab vaid õpilaste transport Kallemäele, kuid selle probleemi loodab kooli juhtkond koostöös erinevate huvigruppidega sügiseks lahendada.

Õppe- ja kasvatustegevuse poolest võidaksid mõlema maja õpilased, mistõttu lisaks filiaali lapsevanematele on kooli edasise tegevuse planeerimisel samaväärne sõnaõigus ka Kallemäel õppivate laste vanematel.

Eile õhtul toimunud lastevanemate koosoleku eesmärk oli üheskoos kaardistada erinevatele osapooltele Kallemäele ümberkolimisega kaasnevad probleemid ning leida neile ka vastuvõetavaid lahendusi. Ümberkolimise täpsemast ajast saab rääkida siis, kui kõiki osapooli rahuldavad lahendused on ellu rakendatud.

Kaire Kiil
Kallemäe kooli direktor

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 626 korda, sh täna 1)