Teeäärte puhastamine tekitas trotsi (28)

Teeäärte puhastamine tekitas trotsi

NAABRID VAIDLEMAS: Maaomanik Arnold Lokna (vasakul) pole rahul AS Eesti Teed hooldusosakonna juhataja Tõnu Kuldsaare tegevusega. Lokna arvates tikuvad teemehed tema maale. Foto: Tõnu Veldre

Saarte Hääle toimetusse pöördus Kuressaare elanik Arnold Lokna, kes kurtis, et teemehed võtavad Tõlli teeristis talle kuuluvalt Linnu kinnistult maha puid. Kohapeal selgus, et puid võetakse maha liiklusohutuse tagamiseks.

Tee ääres oksi põletanud töömehed kinnitasid, et nemad võtavad maha need puud, mis on ära märgitud. Samuti eemaldatakse suurte puude oksad kuni 5 meetri kõrguselt. Maaomaniku protesti peale jäeti töö seisma ja kohale kutsuti “ülemus”.

AS Eesti Teed Lääne piirkonna Saaremaa osakonna hooldusosakonna juhataja Tõnu Kuldsaare kinnitusel kuulub maa 9 meetri ulatuses tee telgjoonest riigile ning selle hooldamine on nende ülesanne.

Kontrollmõõtmine näitas, et tõepoolest oli kolmest kännust üks telgjoonest 9 meetri ja 10 sentimeetri kaugusel. Et aga mõõtmiseks kasutati taatlemata mõõdulinti, ei saavat tulemust lugeda ametlikuks.

Kuldsaar pakkus, et maaomanik ja töömehed võivad ju märgitud kasvavad puud ja mahavõetud puudest jäänud kännud üle mõõta ning 9 meetri sisse mittemahtuv puitmaterjal toimetatakse maaomanikule koju.

Lokna soovib aga teada, miks pole teda eelnevalt teavitatud tema maal toimuvast metsatööst. Veel huvitab teda, kas see teeäärne maariba on maamaksust vabastatud ning kuhu läheb puitmaterjal, mis teeäärte korrastamise käigus tekib.

Maanteeameti Kuressaare esinduse peaspetsialist Toomas Magus kinnitas, et hooldusettevõte Eesti Teed AS oleks kindlasti pidanud maaomanikku Loknat tehtavatest töödest teavitama.

Magusa sõnul ei pea Arnold Lokna samas muretsema maamaksu pärast, sest teeäär kuulub katastriandmete järgi Eesti riigile. Täpsustatud andmetel on kõnealusel kinnistul riigile kuuluva maatüki laius isegi 9,5 meetrit tee telgjoonest, mistõttu ei ole hooldusettevõte maha võtnud eraomanikule kuuluvaid puid.

Magusa sõnul on maanteeamet tellijana juba pikki aastaid korraldanud Kuressaare–Kuivastu ja ka mõnede teiste maanteede äärte ja ristmike korrastamist külgnähtavuse tagamiseks ja liiklusohutuse tõstmiseks alusmetsa raiumisega, mis on eelnevalt kooskõlastatud maaomanikega, sest reeglina on külgnähtavuse tagamiseks tehtud tööd omanike maadel.

Siiani on maaomanikud suhtunud tehtavasse mõistvalt, sest lisaks liiklusohutusele pakuvad heakorrastatud teeääred ka silmailu.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 924 korda, sh täna 1)