Kui klient tahab, maksku! (2)

Orissaare vallas Kavandi külas Uueelu villas toimunud elektrivarustuse teemalisel ümarlaual jäi kõlama tõsiasi, et kohapeal suuremaid otsuseid teha ei ole võimalik ja rekonstrueerimiste vajadus ja teostamise maht ning tööde järjekord otsustatakse Elektrilevi OÜ peakontoris Tallinnas. Samuti juhib pealinn pikaajalise planeerimise küsimusi. Pahameelt tekitas osalejates tõsiasi, et seoses uute kaugjuhitavate arvestite paigaldamisega pikenevad liinitööde järjekorrad veelgi.

Detsembrikuu elektrikatkestuste põhjuseks olid Elektrilevi esindajate väitel ilmastikuolud. Tarbijate arvates oli siiski tegemist tavapärase Eestimaa talvega. Lisaks on Kavandi küla Töökoja alajaama ühe madalpingeliini probleemid teadvustatud energiameestele esmakordselt juba 2003. aastal.

Kuigi Elektrilevi kodulehel on välja toodud, et Elektrilevi kohustus on võrgutasudest finantseerida investeeringud, siis väitsid Elektrilevi esindajad, et võrgu uuendused tuleb tarbijal kinni maksta: “Meie süsteemis pakutakse teenust ja kui klient tahab midagi, siis ta peab ka maksma selle eest.”

Elektrilevi esindajate sõnul peab alajaamast kuni 400 meetri kaugusel oleval tarbijal olema voolukvaliteet tagatud ja alajaamast üle 1000 meetri eemal oleval tarbijal uuendatakse elektrimüüja kulul ebakvaliteetse voolu korral elektriliin.

Nende kahe pikkuse vahele jäävatel liinidel on uuendamise tasumise kohustus seadusejärgselt pandud tarbijatele, kui see tuleb nende initsiatiivil.

Tarbijate arvates on siin tõsiselt rikutud võrdse kohtlemise printsiipi ja seda oleks seaduseandjal vaja muuta. Eestis peab iga liitunud tarbija saama tänapäevastele, aastale 2013 kohastele igapäevastele elektriseadmetele vajaliku kvaliteediga elektrivoolu aastaringselt, arvestades meie ilmastikku ja geograafilist asukohta.

Kuna ümarlaual osalejate eesmärk oli saada vastus tekkinud probleemidele lahenduste leidmiseks, siis lubasid Elektrilevi esindajad, et hooldusremondiga kindlasti jätkatakse, kuid investeeringuteks selles piirkonnas lähiajal raha ette nähtud ei ole. Küll aga soovitasid ettevõtte esindajad anda katkestuste kohta enam operatiivset infot.

 

Ettepanekud ja mõtted

Kui Elektrilevi OÜ ei suuda tagada liinide piisavat kvaliteeti, ei saa ka Eesti Energia küsida teenuse eest tasu kogumahus, vaid tuleks arvestada erisustega kogu Saaremaal ja tasuda võrguteenuste tasu 60% või 80% kehtivast maksimumhinnast.

Suunata klientidele makstav taluvusraha liinihooldusesse ja -uuendustesse.

On ülioluline suurendada liinihooldajate vastutust.

Elektrilevil algatada seadusemuudatused, mis paneksid vastutuse maaomanikele, kes ei anna kooskõlastusi liinikoridoride puhastamiseks.

Liinide talumine toob maaomanikele piirangud, mis omakorda vähendavad maa kvaliteeti (hinda), piiravad ehitusõigust ja ettevõtlust, metsamaa korral on liinialune tegelikult nn tuluta maa. See maa, mis on liinitrassiks puhtaks raiutud ja/või ehitusõigusega piiratud, tuleb täielikult vabastada maamaksust ja samas kohustada liini puhtana hoidma või lubama need vajalikud tööd teostada võrguesindajal. Maksuvabastuse liinide korral peaks kohalikule omavalitsusele kompenseerima vabariigi valitsus või Elektrilevi.

Liinide hooldustöödele võiks kaasata kohalikke ettevõtjaid ja maaomanikke, kes on sellest tööst huvitatud. Teenuse hind tuleb oluliselt odavam.

Väga erakorraliste olude korral võiks olemas olla nn vabatahtlike ring, keda vajadusel saaks rikete otsimisel ja teatud oludes ka likvideerimisel kaasata.

Aarne Põlluäär, Orissaare vallavanem
Aavo Aljas, ettevõtja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 629 korda, sh täna 1)