Töö oma inimeste heaks (5)

Kakskümmend aastat tagasi taastatud Pihtla vald pidas möödunud aastal juubelit. Juubeliüritustel tunnustati aastate jooksul silma paistnud vallakodanikke. Vaatamata välisele survele ei tõstatatud aruteludes haldusreformi hädavajadust – peetakse loomulikuks kohaliku omavalitsuse jätkamist Pihtla vallana.

Tagasihoidliku iibega riigis on suurim rõõm uute ilmakodanike sündimine. Läinud aastal tundsid seda rõõmu 14 tublit perekonda meie vallas.

Oleme viimastel aastatel korrastanud oma koolivõrgu, mis praegu koosneb kahest kool-lasteaiast. Tulemuseks on kooliõpilaste arvu kasv, mis tõstatab Pihtla kooli laiendamise küsimuse.

Arenevat kodanikuühiskonda toetavad meie mittetulundusühingud. Kevade seltsi ja Pihtla külade seltsi jätkuvad ning Vätta külade seltsi uut hoogu koguvad üritused loovad vallaelanikele uusi võimalusi vaba aja sisustamiseks.

Ajalooliseks sündmuseks meie vallas, aga ilmselt veelgi laiemalt, oli uue nunnakloostri asutamine Reo külas. Väga erinevatest kultuurikeskkondadest uute elanike tulek valda rikastab meie traditsioonilist külaelu.

Pihtla Pritsumeeste ja MTÜ Saaremaa Korvpall investeeringud omavalitsuse toel suurendavad turvalisust ja loovad uusi võimalusi sportimiseks. Aktiivsete vallaelanike eestvedamisel on saanud traditsiooniks igasuvised külade päevad.

Lõpule jõudis Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi projekt “Rannikul paiknevate omavalitsuste aktsioonid puhtama Läänemere heaks”. Partneriteks meie vallale selles projektis olid kolm omavalitsust Rootsist ja Soomest ning Uppsala ülikool ja TTÜ Kuressaare kolledž.

Projekti raames analüüsiti 150 majapidamise heitvee käitlust ja joogivee puhtust. Koostati brošüür hajaasustuse üksikmajapidamiste reovee käitlemisviiside määramiseks, mida saavad kasutada kõik soovijad ja mis tekitas elavat huvi ka Soome ja Rootsi partnerites.

Suurimaks investeeringuks kujunes Sandla puhastusseadmete ja joogiveega varustamise süsteemi rekonstrueerimine, millega tagati nii heitvee kui joogivee vastavus kaasaja nõuetele.

Kapitaalselt remonditi Nässuma küla tee ja heameelt tunneme Tõlluste–Kangrusselja riigimaantee kapitaalsest remondist.

Jätkusid traditsioonilised kultuuriüritused, millest eriti külastusrohkeks kujunes Jaan Tätte soolokontsert Kaalis.
Valla piire ületava tuntuse on saavutanud Sandla kultuurimaja tantsuõhtud.

Käesoleva aasta plaanid kinnitab volikogu lähiaegadel. Eks omavalitsuste elu kaunista demokraatia pidupäevad ehk kohalike omavalitsuste valimised. Pihtla vallavalitsus jätkab uuel aastal tööd nende inimeste heaks, kellele meeldib meie vallas elada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 489 korda, sh täna 1)