Sotsiaalmajas sai elanik nuga (18)

MAJUTAB KA PURJUTAJAID: Kuressaare Hoolekanne SA juhatuse liikme Tiia Tammsalu sõnul on see päris hirmutav, kui varjupaiga kolmekümnest kliendist on öisel ajal paljud alkoholijoobes. Foto: Sander Mälder

Laupäeval löödi Sikassaares asuvas Kuressaare sotsiaalmajas üht meesterahvast noaga kopsu. Tüli tekkis ühise joomingu käigus ja tegemist oli vanade tuttavatega.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Hedy Tammelehe kinnitusel lõi 4. jaanuaril kella 20.15 ajal üks meesterahvas Kuressaare linnas Voolu tänavas asuvas sotsiaalmajas teist meest noaga keha piirkonda.

“Selle sündmuse osas on alustatud kriminaalmenetlust kehalist väärkohtlemist käsitleva paragrahvi alusel,” seisab pressiteates.

Püsielanike vaheline tüli

Kuressaare Hoolekanne SA juhatuse liige Tiia Tammsalu kinnitas, et selline kurb sündmus nende majas tõepoolest juhtus. Tegemist ei olnud varjupaiga ajutiste klientidega, vaid sotsiaalmaja püsielanikega, kes jagasid ühte tuba ja olid seni igati sõbralikult läbi saanud.

Tammsalu kinnitusel ei olnud ta eile veel saanud kannatanuga rääkida, sest mees viibis Kuressaare haiglas hingamisaparaadi all. Teo toimepanija oli talle aga väitnud, et ei mäleta juhtunust midagi. Tammsalut üllatab aga see, et laupäeval tõi politsei noakangelase sotsiaalmajja tagasi.

Tammsalu kinnitusel olid nii tema ise kui ka kõik sotsiaalmaja töötajad nädalavahetusel pideva hirmu seisundis, sest vägivaldseks osutunud kliendiga ühes hoones viibimine tekitas neis ebamugava tunde.

Politsei pressiesindaja Hedy Tammelehe selgituse kohaselt võib isiku seaduse alusel vahistada siis, kui ta võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või toime panna uusi kuritegusid.

Toime pandud teo eest saab süüdlane seadusega ette nähtud karistuse pärast eeluurimise lõpuleviimist.

“Pärast menetlustoimingute teostamist ei peeta kahtlustatavaid ilma seaduses ettenähtud aluseta kinni ja nad lastakse tõesti koju,” selgitas pressiesindaja Saarte Häälele.

Purjus inimest ei tohi tõrjuda

Küsimusele, kuidas sotsiaalmajas sai viibida alkoholijoobes isik, vastab Tammsalu, et kui varem oli neil joomise suhtes nulltolerants, siis pärast õiguskantsleri ettekirjutust ei tohi nad keelduda inimesele teenuse osutamisest seetõttu, et inimene on purjus. Kui klient muutub agressiivseks, siis kutsutakse talle politsei.

Küll aga konfiskeeritakse majja sisenejatelt kaasas olev alkohol, kuid see tuleb kliendile majast väljumisel tagastada. Tammsalu sõnul on see päris hirmutav, kui varjupaiga kolmekümnest kliendist on öisel ajal paljud alkoholijoobes. Seni on maja tublid töötajad suutnud siiski korra tagada.

Seda üllatavam oli Tammsalu jaoks nädalavahetusel juhtunud intsident, sest vägivaldseks osutunud meeskodanik oli talle seni jätnud igati sõbraliku mulje.

 

Kommentaar

Kuressaare sotsiaalmaja kontrollkäigu järgses ülevaates ei ole ettekirjutust, mis kohustaks asutust alkoholijoobes kliente vastu võtma.

Küll aga tegi õiguskantsler muu hulgas järgmise soovituse: “Õiguskantsler soovitab SA Kuressaare Hoolekanne juhatajal välja töötada ja kehtestada ammendav nimekiri esemetest ja ainetest, mille omamine asutuses ei ole soovitav.

Nimekiri tuleb arusaadavas vormis teatavaks teha kõigile teenuse tarbijatele. Lisaks tuleb asutuse töötajate tegevuse reguleerimiseks kehtestada kord mittesoovitavate esemete ja ainete valduse üle võtmiseks ja vajadusel hävitamiseks ning samuti käitumiseks juhul, kui sotsiaalteenuse saamiseks näidustatud isik keeldub mittesoovitavate esemete või ainete valdust üle andmast.”

Mis puutub küsimusse, kas alkoholijoove annab aluse keelduda varjupaigateenuse osutamisest, siis iseenesest seadusest sellist keeldumise alust ei tulene. Küll aga siis, kui isik peaks olema tulenevalt oma seisundist (nt ohtlikkusest) üldse muul teenusel (nt kainenemisele toimetatud), võib teenuse osutamisest keelduda.

Mari-Liis Sesmin
õiguskantsleri avalike suhete nõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 836 korda, sh täna 1)