Aasta märksõnad: investeeringud ja palgatõus

Tänases lehenumbris võtavad möödunud aasta kokku Kuressaare linnapea Mati Mäetalu ja Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.

 

Mati Mäetalu
Kuressaare linnapea:

Ka Kuressaare linna jaoks oli aasta 2012 tegus ning tõi kaasa nii rõõme kui muresid. Viimase aasta märksõnadeks võiksid olla palkade osaline taastamine, golf, Saaremaa Omavalitsuste Liit (SOL), arengukava 2014–2020, traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste edukas toimumine, Kuressaare linnuse tamm, kõrge koht kohalike omavalitsuste (KOV) võimekuse tabelis, tänavavalgustuse projekti rahastamine, koostootmisjaama ehitus, ettevalmistus linna juubeliaastaks. Kindlasti ei ole loetelu täielik, aga põhiline sai ehk kirja. Mõnest teemast ka pisut pikemalt.

Viimased kaks aastat üldsuses ja meedias kirgi kütnud gol-fi-temaatika jõudis läinud sügisel linna jaoks lõppvaatuseni. Väljuti Saaremaa Golf AS-st ning linna kui kohaliku omavalitsuse jaoks on otsene seos gol-fitemaatikaga lõppenud. Aktsiate võõrandamisel oli eesmärk, et golf kui atraktiivne spordiala ja turismimagnet jääks linnas toimima. Paraku ei suutnud uued enamusaktsionärid AS-i raskest seisust päästa ning hetkel on käimas pankrotimenetlus. Loodame, et asjade käik on positiivne – et järgmisel hooajal ei valitse golfiväljakul vaikus, vaid mängitakse gol-fi. Meie hinnangul on hea, et lõpuks ometi sai linn AS-st välja, aga edasine asjade käik võinuks kulgeda parema stsenaariumi järgi.

Kuressaare linnavalitsuse Saaremaa omavalitsuste liidust lahkumisest, mis tulena vaikselt tuha all hõõgus, sai mullu tõsiasi. SOL-i kui organisatsiooni tabas aasta alguses usalduskriis ning organisatsiooni juhi kaheksa kuu pikkune tegevusetus viis loogilise lõpplahenduseni. Kuigi kogu temaatikale püüti külge kruvida poliitilist silti, jään kindlalt seisukohale, et tegu oli usalduse kaotusega SOL-i liikmeskonna esindajate vahel. Minu hinnangul oli see, et linn selja sirgu lõi, õige samm. Loodan, et kunagi tulevad tagasi ajad, mil SOL ei esinda mitte 40 protsenti elanikkonnast nagu täna, vaid kogu maakonna elanikkonda.

Positiivselt poolelt vajab kindlasti märkimist, et suutsime aasta algul ligi 650 linnasüsteemi töötajal taastada 5% ulatuses töötasu. Tänavusse eelarvesse, mis läinud aasta lõpus esimese lugemise läbis, on kirjutatud ka järgmine etapp – 5% alates aprillist. Seisukohad protsendi suuruse suhtes on erinevad – sellega kas ei olda rahul või arvatakse, et seda on üldist laekumist arvestades liiga palju. Jääb aga faktiks, et linnavalitsus on seadnud palkade taastamise eelarves nii möödunud kui ka järgnevatel aastatel prioriteediks.

Arvestades üldist elukalliduse kasvu tundub palkade taastamise protsent võibolla olematu, aga just sellised on meie võimalused. Oluline on seegi, et tahe selle teemaga edasi liikuda on igal juhul olemas.

Investeeringute poolelt, tundub, oli hea aasta. Valmisid Saaremaa teadus- ja huvikooli hoone (SÜG-i juurdeehitus), politsei ja päästeameti ühine hoone, uus tennisehall. Renoveeriti eakate päevakeskus. Nurgakivi sai politsei- ja piirivalveameti Kuressaare helikopteriangaar ja kordonihoone. Lähiajal on ees koostootmisjaama avamine, väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ja linnastaadioni ehitus ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine. Paljude nimetatud objektide puhul ei ole tellija ega rahastaja linnavalitsus, vaid teised organisatsioonid, riigiametid ja eraettevõtjad. Toimuv annab aga kindlustunde, et meie linna peetakse jätkusuutlikuks tõmbekeskuseks ning siia julgetakse uute objektide ja töökohtade näol tuua investeeringuid.

Meie linna mainet ja tegemisi aastal 2012 ei kajasta ainult investeeringud ja linnavalitsuse tasemel toimuv, vaid linnas elavad ja töötavad inimesed. Selle taga, et meil toimusid kõik traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused, et linn on puhas ja korras, et linna külastajatele jääb meist positiivne mulje, on paljude inimeste südamega tehtud töö ja pühendumus. Selle kõige taga on palju linnakodanikke, kes hoolivad oma linnast ja soovivad nii endale kui ka linnale parimat. Loodame, et kõigi nende inimeste toel tuleb ka 450. juubeliaasta linnale edukas ja kordaminekuterohke.

 

Ludvik Mõtlep
Leisi vallavanem:

2012 oli Leisi vallale kordaläinud aasta. Suutsime tõsta töötajate palka. Kooli lõpetas järjekordne edukas lend abituriente, kus oli kaks medaliga lõpetajat ja edasi õppima asus 16 lõpetajast 15, neist kõrgkoolis 12. Kasvanud on Leisi ujula ja spaa kasutajate arv.

Leisis avas uksed autoremonditöökoda, see on vallas uus teenuseliik. Alevikus sai üks elamupiirkond 800 m pikkuse uue tänava.

Aasta märksõna võiks aga olla valla aktiivsete inimeste toetamine – vald tegi investeeringuid külaseltside arendusprojektide kaasrahastamiseks. Nii rekonstrueeritakse Soela sadam, Metsküla seltsimaja (lastehoid, raamatukogu, kogukonnaköök) ja ehitatakse Karja saun. Loodame, et need ettevõtmised parandavad elanike toimetulekut ja aitavad elu vallas aktiivsemaks muuta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 313 korda, sh täna 1)