Jõulud jõudvad kätte

Neh kui sa nüid ikka voatad seda tuisku ja lumeuputust, siis ep oska änam muud tahta kut seda, et ta rieede ometi vagusi oleks. Sest toomabene tuisk pidada talveks palju tõbesid tooma. Ja õlled piab katsuma enne köima soaja, sest toomabe tehtud õlut ep akka köima.

Tuleva nädali oo pitkad jõulupühad ja siis oogid jälle voasta otsas. Ennejõulusel aal oo ikka Liiva koolimajas oln nõuke moed, et lapsed andvad talve alguse kontserti. Sedakorda oo nõuke kontsert neljabe, kahekümnenda kuupääva õhta kellu kuiest.

Laupa, kahekümne teesel oo üks tulise kena kontsert Liiva suures kirkus. Laulma tuleb Eysysla koor Kuresare linnast. Kontsert oo tuimuidu ja pihta akkab kellu viiest.

Kirguteenistused oo sedaviisi, et suures kirkus oo jõululaupa õhta kellu kuiest ja esimese püha omingu kellu ühestteistmest. Rintsis peetse jõululaupa teenistust kellu ühestteistmest omingu ja Hellamaa kirkus kellu kahest pääva.
Ja nobesti ma kirjuta sest koa, et Muhu valla suur voasta ää lõpetamise pidu oo spordiallis süütalastepääva õhta. Neh, siis kahekümne kahessandal kellu kahessast õhta. Tansiks tuleb mängab Orisarest ansambel Onud. Laudasid soab kindi panna, kui Annelile elista. Numbri piale 50 37 407. Ja pileti eest küsitse kümme eurut.

Pidage siis kenasti pühasid. Tundke rõemu, et pered kokku soavad. Maukige omad kered tangumakki ja saialeiba täis. Just tangumakki, sest muhulased põle eluilmaskid vere järgi jänus oln. Ja ragistage pähist. Muistne moed olli ikka nõuke, et pähist pidi jõuluks palju varuks olema. Seda kulus ikka ühna üksjagu. Nüidsel aal, kui sa Liiva poodis voatad, oo nõuksed pähkid müükis, misedel koori änam ümber põlegid. Siis põleks ju rõkse tariskid. Aga ega nee ikka ühed õiged jõulupähkid põle koa. Koordega oo ikka etemad.

Ja kui piaks pühadepoissa liikuma, siis laske ikka kenaste tuppa. Muhus ep jäeta jõulute aegas kedagi ukse taha, olgu oma või võeras. Ja süia-juua pakutse koa igaühele. Neh, ja korra voastas võib ju niipaljukest aega võtta, et inimestega näost-näkku juttu aada. Muidu aetse viimsel aal lõre paljast läbi läptoppide ja interneti. Ja iseenesest oo ju kena, kui inimesed sedaviisi viisivad kaudu küla kuipida ja kui pill koa seltsis oo, neh voata, kui uhke. Soab tantsi koa või vähemaste ringmängi tiha.

Ühel muistsel muhulasel oln nõuke ütlemine: “Olgu see väljamaalane või omamaalane, igas talus andas süia-juua ilma pennita. Ja kis oo siit välja rännand, ikka tulavad jõuluks tagasi Muhuse.”

Munukseid pühasid siis teitele ja olge ise koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 159 korda, sh täna 1)