Kaarma lumelükkamishange käis ära riigihangete vaidlustuskomisjonis (4)

Mustjala ettevõte Saare Haldus OÜ vaidlustas riigihangete vaidlustuskomisjonis Kaarma valla lumetõrje riigihanke tulemused Loona ja Eikla piirkonnas.

Saare Haldus OÜ juht Sten Janu märkis vaidlustuskomisjonile saadetud vaides, et Kaarma vallavalitsuse hanketingimused ei ole kooskõlas riigihangete seaduse üldpõhimõtetega.

Hanke võitnud OÜ Hekva pakkumine oli Saare Halduse omast küll odavam, kuid viimase hooldustehnika on erinevalt konkurendist uus, suurema jõudlusega ja keskkonnasäästlikum, mis kokkuvõttes tuleb majanduslikult soodsam.

Vaide esitaja hinnangul oli Kaarma valla eesmärk leida vaid ühikuhinnas (töötund/€) madalaim pakkumus, jättes samas tähelepanuta pakkuja teenindussuutlikkuse ja tellitavate tööde võimaliku teostamise aja.

Sellega rikkus Kaarma vallavalitsus vaide esitaja sõnul riigihanke menetluses säästlikkuse ja otstarbekuse põhimõtteid, kuna kaasaegsem, suurema jõudlusega ja keskkonnasäästlikum hooldustehnika on töötunni ühikuhinnalt kallim, kuid teeb sama töö ära oluliselt väiksema tundide arvuga.

Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis Saare Haldus OÜ vaide läbi vaatamata, kuna vaie laekus hilinemisega. Ühtlasi selgitas komisjon, et kuna Kaar-ma vald viis vaidlustatud riigihanke läbi lihthankena, siis polnud vallal kohustust korraldada hankemenetlust.

Lumelükkajad

OÜ Hekva – Loona, Eikla ja Haamse piirkond;
FIE Margus Pruul – Mereranna ja Maleva piirkond;
OÜ Viire – Nasva piirkond;
OÜ Kaubi Tehnika Teenused – Laheküla–Kudjape piirkond;
FIE Aivar Lember – Randvere ja Pähkla piirkond;
OÜ Ablam – Abruka piirkond;
AS Level – trassid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 961 korda, sh täna 1)