Suurima tervisepanuse andis linnavalitsus

Suurima tervisepanuse andis linnavalitsus

TÖÖEALISTE LIIKUVAMAKS ÄRGITAJA: Linnavalitsuse arendusnõuniku Anu Varese sõnul osales tööealiste kuressaarlaste terviseprojektis 366 inimest. Foto: Sander Ilvest

Saare maavalitsuse uus algatus – tunnustada aasta jooksul mõne tervisealase teoga silma paistnud inimest või organisatsiooni – jõudis eile tänavuse tegija väljakuulutamiseni.

Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe ütles, et sel aastal panid nad aluse uuele ilusale traditsioonile, millega maavalitsus soovib tänada inimesi ja organisatsioone, kes on aidanud väärtustada Saare maakonnas terviseedenduse arengut ning ühtlasi kujundanud positiivselt tervislike eluviiside mainet, tagades tervist säästvate tegevuste järjepidevuse.

“Seega tahame tänada kõiki üritusele kutsutuid. Kindlasti on palju veel neid, kes on sellesse panustanud, kuid täna (eile – toim) tunnustamisele kutsutud on oma tegemistega panustanud antud valdkonnas suuremale hulgale inimestele või paikkonnale,” rääkis Jäe.

Viimased suuremad teod, mille eest Kuressaare linnavalitsus aasta tervisepanuse tiitli omanikuks tunnistati, on Imbi Jäe sõnul terviseradadesse panustamine ja Euroopa Sotsiaal-fondi toel algatatud projekti vedamine, millega sooviti tööealisi saarlasi tervemaks ja liikuvamaks muuta.

Peale selle on Kuressaare maavalitsuse andmeil juba aastaid järginud tervisliku linna põhimõtteid, mis tähendab, et linnakodanike tervise edendamist võetakse arvesse linna kõigi valdkondade arendamisel.

Saare maavanem Kaido Kaasik tuletas tunnustust Kuressaare linnapeale Mati Mäetalule üle andes, et Kuressaare sai juba 1998. aastal esimese linnana Balti riikides Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) tervislike linnade võrgustiku liikmeks.

Kuigi mitmeid tervisealaseid ettevõtmisi ja projekte on seni õnnestunult teoks tehtud, ollakse linnavalitsuses jätkuvalt veendunud, et asutuste ja ettevõtete töötajatele on vaja tutvustada erinevaid liikumisharrastusviise ja -võimalusi, aitamaks kaasa tervislikumate valikute tegemisele ja liikumisharrastuse levikule.

Tervemate ja liikuvamate tööealiste (kures)saarlaste projekti vedanud linnavalitsuse arendusnõunik Anu Vares märkis, et kõnealuse ettevõtmise raames toimusid 11 asutuses ja ettevõttes tervisepäevad, milles osales kokku 366 inimest.

Tervisepäevadel tutvustati mitmesuguseid liikumisharrastuse viise ja põhitõdesid ning võimalusi nendega tegelemiseks Kuressaare linnas. Räägiti ka vigastuste ennetamisest ja tervislikust toitumisest, õpetati lihtsamaid massaaživõtteid ja kontrolliti töötajate tervisenäitajaid.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 360 korda, sh täna 1)