Riigikohus jättis Baltic Wind Energy kinnistud Natura nimekirja

Riigikohus jättis rahuldamata Saaremaa tuuleenergiaettevõtte OÜ Baltic Wind Energy kaebuse varasemate kohtuotsuste kohta. Nimelt taotles ettevõte valitsuse 2009. aasta 23. aprilli korralduse tühistamist osas, millega ettevõttele kuuluvad kinnistud arvati Natura 2000 alade nimekirja.

Riigikohus jättis esmaspäeval tehtud otsusega ettevõtte kassatsioonikaebuse rahuldamata ning Tallinna halduskohtu 2011. aasta 30. detsembri ja Tallinna ringkonnakohtu tänavuse 4. juuli otsuse muutmata.

Ettevõte märkis oma kaebuses Tallinna halduskohtule, et korralduse andmisel oleks tulnud läbi viia looduskaitseseaduse kohane loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlus, et selgitada välja alal asuvad loodusobjektid, ning et korraldusest ei selgu, millised kaitset vajavad loodusobjektid kaebaja kinnistuil asuvad. Seega on korraldus põhjendamata ja selle õiguspärasust pole võimalik kontrollida, märkis OÜ Baltic Wind Energy.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 160 korda, sh täna 1)